Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV - ROAZ noodzakelijk

Overzicht
Home > nieuws > Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV - ROAZ noodzakelijk

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo andere burgers in gevaar te brengen.

Vanzelfsprekend vragen regionale ontwikkelingen ook een regionale aanpak. Daarom roept Bo op om binnen uw VSV één kraamzorg-crisiscoördinator aan te wijzen die namens alle kraamzorgorganisaties in de regio in het VSV afstemt met de crisiscoördinator van de verloskundigen. Het is van belang dat zij snel kan schakelen naar de verloskundige-collega en dat zij aanspreekpunt is voor de kraamzorgorganisaties.

Lees hier meer in over Kraamzorg en Corona op de Bo themapagina.