Kraamzorg en Covid-19: regio-afstemming via VSV – ROAZ noodzakelijk

16 maart 2020

Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo andere burgers in gevaar te brengen.

Vanzelfsprekend vragen regionale ontwikkelingen ook een regionale aanpak. Daarom roept Bo op om binnen uw VSV één kraamzorg-crisiscoördinator aan te wijzen die namens alle kraamzorgorganisaties in de regio in het VSV afstemt met de crisiscoördinator van de verloskundigen. Het is van belang dat zij snel kan schakelen naar de verloskundige-collega en dat zij aanspreekpunt is voor de kraamzorgorganisaties.

Lees hier meer in over Kraamzorg en Corona op de Bo themapagina.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...