Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

Overzicht
Home > nieuws > Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de set. De wijziging hebben met name tot doel om definities te verhelderen en meetperiodes op één lijn te brengen. Naar overzicht Zorginstituut Nederland.

Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Aangepast processchema
 • Correctie in beschrijving van de set:
  • Indicator 1: wijziging inclusie criteria; dit was dubbelop met casemixcorrectie. Inclusiecriterium is komen te vervallen.
  • Correctie voor de casemix bij indicator 2 t/m 4 is komen te vervallen.
  • Indicator 5: De norm voor sectio is weggelaten omdat deze norm een andere doelgroep betrof.
  • Indicator 6: De  aanpassing in de formulering van de noemer  en teller voor de indicator borstvoeding. Deze is nu zo geformuleerd: “Het betreft het aantal kinderen dat binnen het VSV kraamzorg heeft ontvangen.”
  • Indicator 6: de meetperiode voor de indicator borstvoeding is aangepast van 1 maart – 31 oktober naar 1 jan. – 31 dec conform de aanpassing in de lijnset indicatoren Kraamzorg.
  • Indicator 6: een duidelijkhe toelichting op de toedeling van een bevalling in een kraamhotel naar thuisbevalling en poliklinische bevalling.
  • Indicator 9: de meetperiode van de NPS+ is in overeenstemming gebracht met het document “werkwijze NPS”.
  • Indicator 11: De antwoordcategorieën zijn aangepast.