Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

16 februari 2021

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de set. De wijziging hebben met name tot doel om definities te verhelderen en meetperiodes op één lijn te brengen. Naar overzicht Zorginstituut Nederland.

Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Aangepast processchema
 • Correctie in beschrijving van de set:
  • Indicator 1: wijziging inclusie criteria; dit was dubbelop met casemixcorrectie. Inclusiecriterium is komen te vervallen.
  • Correctie voor de casemix bij indicator 2 t/m 4 is komen te vervallen.
  • Indicator 5: De norm voor sectio is weggelaten omdat deze norm een andere doelgroep betrof.
  • Indicator 6: De  aanpassing in de formulering van de noemer  en teller voor de indicator borstvoeding. Deze is nu zo geformuleerd: “Het betreft het aantal kinderen dat binnen het VSV kraamzorg heeft ontvangen.”
  • Indicator 6: de meetperiode voor de indicator borstvoeding is aangepast van 1 maart – 31 oktober naar 1 jan. – 31 dec conform de aanpassing in de lijnset indicatoren Kraamzorg.
  • Indicator 6: een duidelijkhe toelichting op de toedeling van een bevalling in een kraamhotel naar thuisbevalling en poliklinische bevalling.
  • Indicator 9: de meetperiode van de NPS+ is in overeenstemming gebracht met het document “werkwijze NPS”.
  • Indicator 11: De antwoordcategorieën zijn aangepast.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...