Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

16 februari 2021

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de set. De wijziging hebben met name tot doel om definities te verhelderen en meetperiodes op één lijn te brengen. Naar overzicht Zorginstituut Nederland.

Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Aangepast processchema
 • Correctie in beschrijving van de set:
  • Indicator 1: wijziging inclusie criteria; dit was dubbelop met casemixcorrectie. Inclusiecriterium is komen te vervallen.
  • Correctie voor de casemix bij indicator 2 t/m 4 is komen te vervallen.
  • Indicator 5: De norm voor sectio is weggelaten omdat deze norm een andere doelgroep betrof.
  • Indicator 6: De  aanpassing in de formulering van de noemer  en teller voor de indicator borstvoeding. Deze is nu zo geformuleerd: “Het betreft het aantal kinderen dat binnen het VSV kraamzorg heeft ontvangen.”
  • Indicator 6: de meetperiode voor de indicator borstvoeding is aangepast van 1 maart – 31 oktober naar 1 jan. – 31 dec conform de aanpassing in de lijnset indicatoren Kraamzorg.
  • Indicator 6: een duidelijkhe toelichting op de toedeling van een bevalling in een kraamhotel naar thuisbevalling en poliklinische bevalling.
  • Indicator 9: de meetperiode van de NPS+ is in overeenstemming gebracht met het document “werkwijze NPS”.
  • Indicator 11: De antwoordcategorieën zijn aangepast.


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...