Kleine correcties indicatorenset Integrale geboortezorg voor het Zorginstituut

16 februari 2021

De werkgroep indicatoren integrale geboortezorg, waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s vertegenwoordigd zijn, heeft voor verslagjaar 2020/2021 een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de set. De wijziging hebben met name tot doel om definities te verhelderen en meetperiodes op één lijn te brengen. Naar overzicht Zorginstituut Nederland.

Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Aangepast processchema
 • Correctie in beschrijving van de set:
  • Indicator 1: wijziging inclusie criteria; dit was dubbelop met casemixcorrectie. Inclusiecriterium is komen te vervallen.
  • Correctie voor de casemix bij indicator 2 t/m 4 is komen te vervallen.
  • Indicator 5: De norm voor sectio is weggelaten omdat deze norm een andere doelgroep betrof.
  • Indicator 6: De  aanpassing in de formulering van de noemer  en teller voor de indicator borstvoeding. Deze is nu zo geformuleerd: “Het betreft het aantal kinderen dat binnen het VSV kraamzorg heeft ontvangen.”
  • Indicator 6: de meetperiode voor de indicator borstvoeding is aangepast van 1 maart – 31 oktober naar 1 jan. – 31 dec conform de aanpassing in de lijnset indicatoren Kraamzorg.
  • Indicator 6: een duidelijkhe toelichting op de toedeling van een bevalling in een kraamhotel naar thuisbevalling en poliklinische bevalling.
  • Indicator 9: de meetperiode van de NPS+ is in overeenstemming gebracht met het document “werkwijze NPS”.
  • Indicator 11: De antwoordcategorieën zijn aangepast.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...