Bruno Bruins: NL cijfers perinatale sterfte verbeterd

Overzicht
Home > nieuws > Bruno Bruins: NL cijfers perinatale sterfte verbeterd

Op 29 november houdt de vaste kamercommissie van VWS een Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte. Over de stand van zaken in de geboortezorg heeft minister Bruins de Kamer per brief geïnformeerd.

De kernpunten uit de brief zijn:

  • De Nederlandse cijfers perinatale sterfte zijn verbeterd en daarmee stijgt Nederland in de rangorde van plek 15 naar plek 11 van de 28 landen.
  • De recente Nederlandse cijfers in 2017 laten zien dat de daling van cijfers afvlakt. De geboekte resultaten moeten we blijven vasthouden en daarnaast gaan we door met het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
  • Er komt meer aandacht voor het verbeteren van de leefstijl en voor kwetsbare zwangeren.
  • Daarnaast stelt Minister Bruins €15 miljoen beschikbaar voor ondersteunen bij de implementatie van een oplossing voor digitale gegevensuitwisseling en het ontsluiten van deze gegevens voor de patiënt