Jolijn Betlem, programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) bij het CPZ

7 mei 2020

Sinds 1 mei is Jolijn Betlem de nieuwe programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

En dat is heel bijzonder, want tot 1 mei was Jolijn bestuurslid van het CPZ.

Jolijn is, na een lange zoektocht door het bureau naar een geschikte kandidaat voor de vacature, benaderd door het bureau. Het CPZ bureau had de vacature al lang open staan, procedures waren al tweemaal aangepast en sollicitatietermijnen waren al vaker verlengd. De vacature bleek zeer moeilijk in te vullen: CPZ zocht een kandidaat met een specifiek profiel; iemand die in staat is om de samenwerkingsafspraken binnen de geboortezorg en meer specifiek de herijking van de VIL vorm te geven.

Jolijn: “het was een verrassende vraag, maar uiteindelijk volkomen logisch. Ik heb er goed over gesproken met de bestuursvoorzitter, Geri Bonhof. We hebben afgesproken dat de overstap pas plaats kon vinden als er een nieuw lid namens de KNOV zitting kon nemen in het CPZ-bestuur. Met de komst van Janine Lazet naar het CPZ-bestuur werd de switch mogelijk.”

Jolijn heeft, naast haar werk als klinisch verloskundige, bestuurlijke ervaring bij zowel CPZ, KNOV als VSV Amsterdam opgedaan.  Jolijn: “Daarmee stond ik feitelijk aan de wieg van de samenwerkingsafspraken. Vanuit de praktijk van de geboortezorg begrijp ik wat er speelt op de werkvloer. Samenwerkingsafspraken zijn voor de cliënt een essentiële voorwaarde om goede zorg te kunnen ontvangen. En daar ga ik samen met alle betrokkenen verder aan bouwen.”

Jolijn woont met man en drie dochters in Amsterdam en heeft naar eigen zeggen “heel veel zin in deze prachtige uitdaging in de integrale geboortezorg!”


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...