Jolijn Betlem, programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) bij het CPZ

7 mei 2020

Sinds 1 mei is Jolijn Betlem de nieuwe programmaleider Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

En dat is heel bijzonder, want tot 1 mei was Jolijn bestuurslid van het CPZ.

Jolijn is, na een lange zoektocht door het bureau naar een geschikte kandidaat voor de vacature, benaderd door het bureau. Het CPZ bureau had de vacature al lang open staan, procedures waren al tweemaal aangepast en sollicitatietermijnen waren al vaker verlengd. De vacature bleek zeer moeilijk in te vullen: CPZ zocht een kandidaat met een specifiek profiel; iemand die in staat is om de samenwerkingsafspraken binnen de geboortezorg en meer specifiek de herijking van de VIL vorm te geven.

Jolijn: “het was een verrassende vraag, maar uiteindelijk volkomen logisch. Ik heb er goed over gesproken met de bestuursvoorzitter, Geri Bonhof. We hebben afgesproken dat de overstap pas plaats kon vinden als er een nieuw lid namens de KNOV zitting kon nemen in het CPZ-bestuur. Met de komst van Janine Lazet naar het CPZ-bestuur werd de switch mogelijk.”

Jolijn heeft, naast haar werk als klinisch verloskundige, bestuurlijke ervaring bij zowel CPZ, KNOV als VSV Amsterdam opgedaan.  Jolijn: “Daarmee stond ik feitelijk aan de wieg van de samenwerkingsafspraken. Vanuit de praktijk van de geboortezorg begrijp ik wat er speelt op de werkvloer. Samenwerkingsafspraken zijn voor de cliënt een essentiële voorwaarde om goede zorg te kunnen ontvangen. En daar ga ik samen met alle betrokkenen verder aan bouwen.”

Jolijn woont met man en drie dochters in Amsterdam en heeft naar eigen zeggen “heel veel zin in deze prachtige uitdaging in de integrale geboortezorg!”


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...