Jan Berkelmans nieuw bestuurslid CPZ

23 mei 2023

Recent nam Joël Gijzen afscheid als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Jan Berkelmans.

Achtergrond

Jan werkt bij zorgverzekeraar ONVZ en heeft daarvoor in verschillende functies gewerkt bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij ONVZ is hij onder andere verantwoordelijk voor beleid en zorginkoop. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen en lid van het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan.

Hart voor integrale zorg en preventie rondom zwangerschap en geboorte

De afgelopen jaren heeft Jan zich als lid van de Deelnemersraad van het CPZ goed kunnen verdiepen in de actuele vraagstukken en uitdagingen op het vlak van perinatale zorg. Als bestuurslid zal hij zich blijven inzetten voor verdere verbetering van deze zorg. Jan zegt hierover: “Er zijn al veel stappen gezet in het verbeteren van de zorg rondom zwangerschap en geboorte. De betrokkenheid en bevlogenheid van de betrokken zorgprofessionals is groot. Het feit dat de geboortezorg dwars door de eerste- en tweedelijnszorg loopt, maakt het niet altijd makkelijk om snel en in gezamenlijkheid stappen te zetten. Dat is wel nodig. Ik denk in mogelijkheden en zal als CPZ bestuurslid een bijdrage leveren aan verbinding tussen alle betrokken partijen en verwacht dat mijn NZa-achtergrond en huidige plek in de zorgverzekeraarswereld helpend zal zijn in het vinden van oplossingen.”


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...