IZA 1.0 nog niet voor Prinsjesdag rond

15 september 2022

update 17 september: Op vrijdagavond 16 september hebben Actiz, De Nederlandse GGZ, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland samen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord ondertekend.

Op vrijdag 5 september is versie 1.0 van het het Integraal Zorgakkoord (IZA) door VWS gedeeld. Het zou op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. Het brede zorgakkoord van minister Kuipers staat echter op losse schroeven nu zowel huisartsen als ouderenzorgorganisaties het voorlopig niet willen ondertekenen.

Binnenring en Buitenring

De kern van het IZA draait om passende zorg.  Het doel is om de uitdijende zorgkosten af te remmen. Het integraal zorgakkoord is de opvolger van eerdere hoofdlijnenakkoorden. Het akkoord gaat gelden voor de huidige kabinetsperiode en heeft betrek­king op de zorg die wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en deels ook op direct daaraan gerelateerde domeinen. 14 partijen zijn direct betrokken bij de “binnenring” van dit akkoord, onder meer de huisartsen, ziekenhuizen, medisch specia­listen, GGZ, Actiz, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De partijen uit de “buitenring” (waaronder Bo Geboortezorg en KNOV) en de toehoorders (o.a. CPZ) hebben een paar dagen tijd gehad om een reflectie in te brengen. Veel buitenringpartijen hebben hier gehoor aan gegeven.

Reflectie CPZ

Het CPZ heeft een inhoudelijke reactie verstuurd waarin we vaststellen dat een groot deel van de voorgestelde plannen zal invloed hebben op de geboortezorg. Een impactanalyse van de IZA-plannen op de geboortezorg is essentieel. Wij vragen o.a. om de geboortezorg goed betrokken te houden bij  het opstellen van de bredere set (kwaliteits)normen ter vervanging van de 45-minutennorm en bij de impactbepaling van de herinrichting van de acute zorg. In de reflectie vragen we vooral om oog te hebben voor het feit dat investeren in de start van een mensenleven de basis legt voor fitte ouderen.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...