Is de geboortezorg klaar voor het gebruik van het PGO door haar cliënten?

26 juli 2021

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) heeft elke cliënt of patiënt zelf inzicht in medische en gezondheidsgegevens via een app of een website. Dit is iets anders dan een patiëntenportal. Steeds meer huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen hun ict-systemen veilig via MedMij met PGO’s verbinden. Per 1 september is naar verwachting 96 procent van de huisartsen aangesloten en andere zorginstellingen zijn hard op weg. De PGO-alliantie van meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties in de zorg werken samen om de bekendheid en het gebruik van PGO’s te stimuleren. Voor de geboortezorg is VIPP Babyconnect aangesloten.

Voor veel zorgverleners is het nog even wennen. Op PGO.nl vind je daarom een toolkit met informatie- en campagnemiddelen. Ook vind je antwoord op veel gestelde vragen zoals:

  • Wat als mijn cliënt verschillende PGO’s gebruikt?
  • Wat als mijn cliënt minder digitaal vaardig is?
  • Hoe weet ik of een PGO veilig is?

Naar de website: https://www.pgo.nl/


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...