Inzicht in de cijfers van het VSV

8 oktober 2020

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV

Openbare transparante feedback

Afgelopen zomer is de set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN). Met deze set worden de inspanningen en de resultaten in de geboortezorg over 2019 transparant. Voor elk VSV betekent deze set directe en transparante feedback bijvoorbeeld voor de PDCA-cyclus.

Gebruiksvriendelijke versie voor VSV-besturen

Omdat het openbare bestand op Zorginzicht weinig toegankelijk is voor de doorsnee gebruiker heeft het CPZ dit bestand laten bewerken om het iets gebruiksvriendelijker te maken. Dit bestand is bedoeld voor VSV-besturen. Voor externe verantwoording zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat de data (dus ook in het openbaar databestand) niet voor alle populatiekenmerken zijn gecorrigeerd. Mocht je als VSV hierin willen kijken, mail dan ajb even naar communicatie@collegepz.nl voor het wachtwoord.

Nieuwe tool MijnPerined levert duidelijkheid over de prestaties van jouw VSV

Perined heeft een zeer bruikbare nieuwe tool ontwikkeld voor zorgverleners in de geboortezorg. In mijnPerined staan indicatoren en overige spiegelinformatie. Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen kunnen inloggen om hun eigen gegevens en die van het VSV in te zien en te vergelijken met het landelijke gemiddelde.


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...