Inzicht in de cijfers van het VSV

8 oktober 2020

Verschillende manieren om duidelijkheid te krijgen over de prestaties van je VSV

Openbare transparante feedback

Afgelopen zomer is de set indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2019 gepubliceerd op zorginzicht (ZIN). Met deze set worden de inspanningen en de resultaten in de geboortezorg over 2019 transparant. Voor elk VSV betekent deze set directe en transparante feedback bijvoorbeeld voor de PDCA-cyclus.

Gebruiksvriendelijke versie voor VSV-besturen

Omdat het openbare bestand op Zorginzicht weinig toegankelijk is voor de doorsnee gebruiker heeft het CPZ dit bestand laten bewerken om het iets gebruiksvriendelijker te maken. Dit bestand is bedoeld voor VSV-besturen. Voor externe verantwoording zal rekening moeten worden gehouden met het feit dat de data (dus ook in het openbaar databestand) niet voor alle populatiekenmerken zijn gecorrigeerd. Mocht je als VSV hierin willen kijken, mail dan ajb even naar communicatie@collegepz.nl voor het wachtwoord.

Nieuwe tool MijnPerined levert duidelijkheid over de prestaties van jouw VSV

Perined heeft een zeer bruikbare nieuwe tool ontwikkeld voor zorgverleners in de geboortezorg. In mijnPerined staan indicatoren en overige spiegelinformatie. Verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen kunnen inloggen om hun eigen gegevens en die van het VSV in te zien en te vergelijken met het landelijke gemiddelde.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...