Inventarisatie activiteiten PDCA-cyclus bij VSV’s

14 juli 2020

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting[1] hebben onder voorzitterschap van het CPZ, heeft zich tot doel gesteld een beperkte set uitkomstindicatoren te ontwikkelen die ook daadwerkelijk voor kwaliteitsverbetering kan worden gebruikt in het veld.

Binnen deze werkgroep is daarvoor een Ontwikkelgroep “PDCA-cyclus” ingesteld. De Federatie van VSV’s, Perined, de KNOV, Bo Geboortezorg, NVK en de NVOG hebben hier zitting in. Deze ontwikkelgroep heeft zich tot doel gesteld om de VSV’s zoveel mogelijk te ondersteunen bij de uitvoer en implementatie van de PDCA-cyclus. De Federatie van VSV’s is bereid gevonden om een inventarisatie te doen namens deze ontwikkelgroep om alvast enig inzicht te hebben in hoe ver de VSV’s op dit moment zijn met het invoeren en uitvoeren van een PDCA-cyclus. Ook is de ontwikkelgroep op zoek naar mooie voorbeelden van verbeteringen die zijn gedaan a.d.h.v. het doorlopen van een PDCA-cyclus. De Federatie van VSV’s  zal binnenkort met een korte enquête de VSV’s vragen deze in te vullen zodat partijen in de ontwikkelgroep weten waar nog ondersteuning nodig is bij de VSV’s. CPZ ondersteunt dit initiatief van harte.


[1] Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn vertegenwoordigt in de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, ondersteund door Perined.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...