Inventarisatie activiteiten PDCA-cyclus bij VSV's

14 juli 2020

De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle deelnemende partijen zitting[1] hebben onder voorzitterschap van het CPZ, heeft zich tot doel gesteld een beperkte set uitkomstindicatoren te ontwikkelen die ook daadwerkelijk voor kwaliteitsverbetering kan worden gebruikt in het veld.

Binnen deze werkgroep is daarvoor een Ontwikkelgroep “PDCA-cyclus” ingesteld. De Federatie van VSV’s, Perined, de KNOV, Bo Geboortezorg, NVK en de NVOG hebben hier zitting in. Deze ontwikkelgroep heeft zich tot doel gesteld om de VSV’s zoveel mogelijk te ondersteunen bij de uitvoer en implementatie van de PDCA-cyclus. De Federatie van VSV’s is bereid gevonden om een inventarisatie te doen namens deze ontwikkelgroep om alvast enig inzicht te hebben in hoe ver de VSV’s op dit moment zijn met het invoeren en uitvoeren van een PDCA-cyclus. Ook is de ontwikkelgroep op zoek naar mooie voorbeelden van verbeteringen die zijn gedaan a.d.h.v. het doorlopen van een PDCA-cyclus. De Federatie van VSV’s  zal binnenkort met een korte enquête de VSV’s vragen deze in te vullen zodat partijen in de ontwikkelgroep weten waar nog ondersteuning nodig is bij de VSV’s. CPZ ondersteunt dit initiatief van harte.


[1] Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn vertegenwoordigt in de werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg, ondersteund door Perined.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.