Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

22 maart 2023

Leren van wat goed gaat door multidisciplinaire intervisie met cliënten

Met de intervisie toolkit, eindproduct van de SWING-studie van Amsterdam UMC, kunnen zorgverleners zelf aan de slag met een multidisciplinaire leer- en verbetergroep. Doel is op systematische wijze kwaliteistverbeteringen te realiseren binnen je VSV.

In intervisie- en themabijeenkomsten reflecteren zorgverleners, cliënten en onderzoekers op casussen en ervaringen uit de alledaagse zorgpraktijk, om te leren van en met elkaar en gezamenlijk verdere aanbevelingen en verbeteracties vorm te geven.

Intervisie kost weliswaar tijd en geld maar het levert ook veel op! Denk aan: bewuster handelen, keuzes maken en samenwerken, leren van en met elkaar en meer werkplezier. Het is dan ook niet alleen nuttig maar vooral ook erg leuk! En een belangrijke investering in de geboortezorg van nu en in de toekomst.

Wat biedt de Intervisie Toolkit allemaal?

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan met je collega’s en cliënten.

  1. Uitleg over achtergrond en doel van de SWING-studie, over de aanpak en natuurlijk ook over de opbrengsten van intervisie voor de geboortezorg.
  2. Praktische, printbare praktijkkaarten die je van A tot Z door het intervisieproces helpen; van het samenbrengen van de groep tot het voeren van het gesprek zelf met behulp van deze praatplaat.

Veel succes met jullie eigen multidisciplinaire leer- en verbetergroep!


Lees ook

28 november 2023
Cliëntparticipatie

Terugblik informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders - 23 november

Donderdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur organiseerden wij in samenwerking met de Federatie van VSVS’s een online informatiebijeenkomst....
12 oktober 2023
Cliëntparticipatie

Terugkijken webinar 'Samen beslissen - Hoe wordt het ervaren?'

Op dinsdag 10 oktober organiseerden wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland het webinar over het proces 'Samen beslissen' vanuit onze...
5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...