Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

27 oktober 2021

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten

Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven verloskundige samenwerkingsverbanden zijn gestart met deze nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. Wat houdt deze werkwijze in en wat betekent die voor ketenpartners of aanpalende beroepsgroepen? Om bekkenfysiotherapeuten, lactatiekundigen IBCLC, kraamverzorgenden en professionals uit de jeugdgezondheidszorg hierover te informeren, is er voor elk van deze beroepsgroepen een Informatiesheet ontwikkeld. Doordat de cliënt op vijf meetmomenten een vragenlijst invult over hoe het fysiek en mentaal met haar gaat, kunnen er eerder thema’s aan de orde komen tijdens het consultgesprek waarbij de expertise van deze beroepsgroepen gewenst is. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt samen met de verloskundig zorg­verlener besluit om deze professional mogelijk al tijdens de zwangerschap in te schakelen.

Gaat jouw VSV aan de slag met waardegedreven geboortezorg en het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen?

Informatiesheet Kraamzorg

Informatiesheet Jeugdgezondheidszorg

Informatiesheet Lactatiekundigen IBCLC

Informatiesheet Bekkenfysiotherapie

Meer informatie, ervaringen, tips, tools en een e-learning over waardegedreven geboortezorg vind je op Waardegedrevengeboortezorg.nl


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.