Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

27 oktober 2021

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten

Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven verloskundige samenwerkingsverbanden zijn gestart met deze nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. Wat houdt deze werkwijze in en wat betekent die voor ketenpartners of aanpalende beroepsgroepen? Om bekkenfysiotherapeuten, lactatiekundigen IBCLC, kraamverzorgenden en professionals uit de jeugdgezondheidszorg hierover te informeren, is er voor elk van deze beroepsgroepen een Informatiesheet ontwikkeld. Doordat de cliënt op vijf meetmomenten een vragenlijst invult over hoe het fysiek en mentaal met haar gaat, kunnen er eerder thema’s aan de orde komen tijdens het consultgesprek waarbij de expertise van deze beroepsgroepen gewenst is. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt samen met de verloskundig zorg­verlener besluit om deze professional mogelijk al tijdens de zwangerschap in te schakelen.

Gaat jouw VSV aan de slag met waardegedreven geboortezorg en het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen?

Informatiesheet Kraamzorg

Informatiesheet Jeugdgezondheidszorg

Informatiesheet Lactatiekundigen IBCLC

Informatiesheet Bekkenfysiotherapie

Meer informatie, ervaringen, tips, tools en een e-learning over waardegedreven geboortezorg vind je op Waardegedrevengeboortezorg.nl


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...