Nieuws Informatiesheet Waardegedreven Gebo...

Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

27 oktober 2021

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten

Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven verloskundige samenwerkingsverbanden zijn gestart met deze nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. Wat houdt deze werkwijze in en wat betekent die voor ketenpartners of aanpalende beroepsgroepen? Om bekkenfysiotherapeuten, lactatiekundigen IBCLC, kraamverzorgenden en professionals uit de jeugdgezondheidszorg hierover te informeren, is er voor elk van deze beroepsgroepen een Informatiesheet ontwikkeld. Doordat de cliënt op vijf meetmomenten een vragenlijst invult over hoe het fysiek en mentaal met haar gaat, kunnen er eerder thema’s aan de orde komen tijdens het consultgesprek waarbij de expertise van deze beroepsgroepen gewenst is. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt samen met de verloskundig zorg­verlener besluit om deze professional mogelijk al tijdens de zwangerschap in te schakelen.

Gaat jouw VSV aan de slag met waardegedreven geboortezorg en het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen?

Informatiesheet Kraamzorg

Informatiesheet Jeugdgezondheidszorg

Informatiesheet Lactatiekundigen IBCLC

Informatiesheet Bekkenfysiotherapie

Meer informatie, ervaringen, tips, tools en een e-learning over waardegedreven geboortezorg vind je op Waardegedrevengeboortezorg.nl


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.