Informatiesheet Waardegedreven Geboortezorg

27 oktober 2021

Overzicht voor JGZ, kraamzorg, lactatiekundigen & bekkenfysiotherapeuten

Het bespreken van uitkomsten die er voor de (aanstaande) moeder toe doen: zeven verloskundige samenwerkingsverbanden zijn gestart met deze nieuwe werkwijze om de zwangere en pas bevallen vrouw meer centraal te stellen. Andere VSV’s zullen de komende jaren dit voorbeeld volgen. Wat houdt deze werkwijze in en wat betekent die voor ketenpartners of aanpalende beroepsgroepen? Om bekkenfysiotherapeuten, lactatiekundigen IBCLC, kraamverzorgenden en professionals uit de jeugdgezondheidszorg hierover te informeren, is er voor elk van deze beroepsgroepen een Informatiesheet ontwikkeld. Doordat de cliënt op vijf meetmomenten een vragenlijst invult over hoe het fysiek en mentaal met haar gaat, kunnen er eerder thema’s aan de orde komen tijdens het consultgesprek waarbij de expertise van deze beroepsgroepen gewenst is. Dit kan ertoe leiden dat de cliënt samen met de verloskundig zorg­verlener besluit om deze professional mogelijk al tijdens de zwangerschap in te schakelen.

Gaat jouw VSV aan de slag met waardegedreven geboortezorg en het meten en bespreken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen?

Informatiesheet Kraamzorg

Informatiesheet Jeugdgezondheidszorg

Informatiesheet Lactatiekundigen IBCLC

Informatiesheet Bekkenfysiotherapie

Meer informatie, ervaringen, tips, tools en een e-learning over waardegedreven geboortezorg vind je op Waardegedrevengeboortezorg.nl


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...