Informatiekaart: Zorg nodig tijdens corona?

8 maart 2021

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Steffie module ‘Zorg nodig in coronatijd?’ gepubliceerd. Daarin wordt in beeld, tekst en geluid eenvoudig uitgelegd wat men kan doen bij klachten, wanneer men een afspraak of verwijzing heeft of als zorg is uitgesteld.

De huisarts of de vaste zorgverlener kan samen met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Gelukkig kan er nog veel en zijn er ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om behandeld te worden.

Deze module is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. De module wordt aangeboden in het Nederlands, Engels en een aantal andere talen.

De Steffie-module en de vertalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Landelijke Huisartsenvereniging, Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...