Nieuws Informatiekaart: Zorg nodig tijdens...

Informatiekaart: Zorg nodig tijdens corona?

8 maart 2021

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met hun huisarts of hun vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Steffie module ‘Zorg nodig in coronatijd?’ gepubliceerd. Daarin wordt in beeld, tekst en geluid eenvoudig uitgelegd wat men kan doen bij klachten, wanneer men een afspraak of verwijzing heeft of als zorg is uitgesteld.

De huisarts of de vaste zorgverlener kan samen met de patiënt bepalen wat nodig en mogelijk is. Gelukkig kan er nog veel en zijn er ook mogelijkheden van behandelen op afstand, zoals via beeldbellen. Helaas moeten patiënten wel vaker langer wachten. En soms is er alleen verder van huis, bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis, een mogelijkheid om behandeld te worden.

Deze module is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. De module wordt aangeboden in het Nederlands, Engels en een aantal andere talen.

De Steffie-module en de vertalingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Landelijke Huisartsenvereniging, Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.


Lees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...