informatie Coronavirus

3 maart 2020

Wij merken dat er behoefte is aan informatie over de maatregelen die geboortezorgprofessionals kunnen nemen tegen het coronavirus. Hierbij informeren we je graag.

Waar kan ik meer informatie vinden?  

De website van het RIVM biedt veel informatie over het coronavirus. Wij adviseren deze website goed door te nemen, zodat de u medewerkers hierover kunt informeren. Zie bijgaande link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Daarnaast is de GGD het eerste aanspreekpunt in uw regio.

Protocol

Op dit moment is er nog geen apart protocol coronavirus. Voor nu adviseren wij zorgorganisaties dan ook om binnen hun organisatie het griepprotocol te volgen. De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn maatregelen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:

  • Was je handen regelmatig en/of gebruik handalcohol
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Landelijke aanpak


In de landelijk aanpak ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te kunnen houden. De regie ligt bij de veiligheidsregio (GGD) en de ROAZ (regionaal overleg acute zorg). Daarnaast is het belangrijk dat de langdurige zorg aangehaakt is bij deze regionale overleggen. Het is aan te raden om alvast kennen te nemen van de ROAZ in uw regio en hoe u mogelijk het contact kunt leggen. Kijkt u hier https://www.lazk.nl/ en kiest voor ‘type regio’ > ‘ROAZ regio’ om te zien in welke regio u valt.

Wat te doen bij verdenking van het coronavirus?

Het coronavirus kenmerkt zich door klachten als koorts in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Wanneer dit plaats vindt in combinatie met het recent aanwezig zijn geweest in één van de gebieden waar het coronavirus aanwezig is (of wanneer dit geldt voor iemand uit de nabije kring), dan is de kans aanwezig dat er sprake is van het coronavirus. U dient dan contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen. Bij verdenking belt de betrokken huisarts altijd direct de arts Infectieziektenbestrijding van de GGD. Deze is 24/7 hiervoor beschikbaar. De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct de verdenking anoniem en conform de Wet publieke Gezondheid aan het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De GGD legt een huisbezoek af om diagnostiek te doen.

Het CPZ houdt alle ontwikkelingen goed in de gaten. Volg onze site en social media voor de laatste updates!


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...