Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

6 april 2023

De indicatoren over verslagjaar 2021 zijn geaccordeerd door de ziekenhuizen en beschikbaar op Zorginzicht | openbare data integrale geboortezorg. DHD zal deze scores (waarschijnlijk) in de week van 18 april ook nog opnemen in SKI (Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren). Het was een forse inspanning voor iedereen, mede door technische perikelen, om de data na de derde poging toch te kunnen accorderen. Goed gedaan en dank voor alle inzet!

Op Zorginzicht maakt het Zorginstituut Nederland de kwaliteitsgegevens over verleende zorg (indicatoren) openbaar. De bestanden zijn bijvoorbeeld bedoeld voor de professionele gebruiker die deze gegevens beschikbaar kan maken als (keuze-)informatie voor cliënten of voor VSV’s om te leren en verbeteren middels de PDCA cyclus.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...