Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

Overzicht
Home > nieuws > Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via de site Zorginzicht.nl van ZiN.

Beschikbaar voor derden

Deze gegevens kunnen door derden ingezien worden. Zo kunnen deze indicatoren gebruikt worden voor het inrichten van websites met keuze-informatie voor zwangeren, voor zorginkoop en voor toetsing. Vanuit dit openbare bestand kan bijvoorbeeld informatie worden gelezen over zorginhoudelijke indicatoren uit Perined, zoals het percentage “adverse events “(AOI-5).

Gegevens ook per VSV beschikbaar

Per VSV kan bekeken worden hoe ver het VSV is met de implementatie van de Zorgstandaard. Zo kan ingezien worden in hoeverre het VSV een individueel geboortezorgplan voor elke zwangere aanbiedt of in hoeverre er sprake is van een gezamenlijk patiëntendossier. Daarnaast kan bijvoorbeeld per VSV ingezien worden hoe groot het percentage thuisbevallingen is.

In de openbare gegevens op de site Zorginzicht.nl zijn o.a. onderstaande gegevens beschikbaar:

Ook is per VSV te zien hoever het VSV is op dit gebied.

voorbeeld Geboorteplan:

Daarnaast kunnen ook de klantpreferenties worden ingezien zoals bijvoorbeeld over de diensten die het VSV aanbiedt:

Voor meer vragen over de indicatoren, kun je terecht bij CPZ: cpz@collegepz.nl.