Indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2018 openbaar

11 juni 2019

De indicatoren integrale geboortezorg, die 1 mei zijn aangeleverd aan het Zorg Instituut Nederland (ZiN), zijn onlangs openbaar gemaakt via de site Zorginzicht.nl van ZiN.

Beschikbaar voor derden

Deze gegevens kunnen door derden ingezien worden. Zo kunnen deze indicatoren gebruikt worden voor het inrichten van websites met keuze-informatie voor zwangeren, voor zorginkoop en voor toetsing. Vanuit dit openbare bestand kan bijvoorbeeld informatie worden gelezen over zorginhoudelijke indicatoren uit Perined, zoals het percentage “adverse events “(AOI-5).

Gegevens ook per VSV beschikbaar

Per VSV kan bekeken worden hoe ver het VSV is met de implementatie van de Zorgstandaard. Zo kan ingezien worden in hoeverre het VSV een individueel geboortezorgplan voor elke zwangere aanbiedt of in hoeverre er sprake is van een gezamenlijk patiëntendossier. Daarnaast kan bijvoorbeeld per VSV ingezien worden hoe groot het percentage thuisbevallingen is.

In de openbare gegevens op de site Zorginzicht.nl zijn o.a. onderstaande gegevens beschikbaar:

Ook is per VSV te zien hoever het VSV is op dit gebied.

voorbeeld Geboorteplan:

Daarnaast kunnen ook de klantpreferenties worden ingezien zoals bijvoorbeeld over de diensten die het VSV aanbiedt:

Voor meer vragen over de indicatoren, kun je terecht bij CPZ: cpz@collegepz.nl.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.