inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

28 juli 2021

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete overzicht is op Zorginzicht te vinden. In dit openbare databestand zijn de data op naam van het VSV bekend. De zorginhoudelijke indicatoren zijn op MijnPerined te vinden.

Over de verslagjaren 2017 tot en met 2020 zijn databestanden te downloaden. Het CPZ heeft de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet.

De meeste VSV’s bieden een individueel geboortezorgplan aan. Uit onze belronde met VSV’s blijkt dat dit plan meestal wordt geïnterpreteerd als een ‘bevalplan’. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

In 2020 is het bij ongeveer 15% van de VSV’s mogelijk alle zorgverleners binnen een VSV te laten beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntendossier van de zwangere. In de ZIG wordt gesproken over een Perinataal Webbased dossier. De gedachte om te komen tot 1 perinataal webbased dossier is in de Nederlandse geboortezorg inmiddels verlaten. O.l.v. BabyConnect wordt momenteel gewerkt aan het naadloos communiceren van de verschillende elektronische patiëntendossiers met elkaar. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Uit de indicatoren blijkt dat in 2020 bij 50% van de VSV’s iedere zwangere een coördinerend zorgverlener heeft. Uit de belronde blijkt echter dat het begrip ‘coördinerend zorgverlener’ niet eenduidig wordt geïnterpreteerd. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Bijna alle VSV’s hebben een MDO. Of de indicator (bespreken íedere zwangere) nu precies de intentie van de ZIG weergeeft (bespreken op basis van risico-inschatting) is een onderwerp binnen de evaluatie ZIG.

Een kleine 40% van de VSV’s werkt met een adviesraad van zwangeren en jonge ouders.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.