Nieuws inzicht in indicatoren integrale ge...

inzicht in indicatoren integrale geboortezorg 2020

28 juli 2021

Het Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks openbare kwaliteitsgegevens over Integrale geboortezorg. Per VSV zijn de (openbare) metingen te bekijken. Het complete overzicht is op Zorginzicht te vinden. In dit openbare databestand zijn de data op naam van het VSV bekend. De zorginhoudelijke indicatoren zijn op MijnPerined te vinden.

Over de verslagjaren 2017 tot en met 2020 zijn databestanden te downloaden. Het CPZ heeft de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet.

De meeste VSV’s bieden een individueel geboortezorgplan aan. Uit onze belronde met VSV’s blijkt dat dit plan meestal wordt geïnterpreteerd als een ‘bevalplan’. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

In 2020 is het bij ongeveer 15% van de VSV’s mogelijk alle zorgverleners binnen een VSV te laten beschikken over de informatie die is vastgelegd in het cliëntendossier van de zwangere. In de ZIG wordt gesproken over een Perinataal Webbased dossier. De gedachte om te komen tot 1 perinataal webbased dossier is in de Nederlandse geboortezorg inmiddels verlaten. O.l.v. BabyConnect wordt momenteel gewerkt aan het naadloos communiceren van de verschillende elektronische patiëntendossiers met elkaar. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Uit de indicatoren blijkt dat in 2020 bij 50% van de VSV’s iedere zwangere een coördinerend zorgverlener heeft. Uit de belronde blijkt echter dat het begrip ‘coördinerend zorgverlener’ niet eenduidig wordt geïnterpreteerd. In de evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komen we hierop terug.

Bijna alle VSV’s hebben een MDO. Of de indicator (bespreken íedere zwangere) nu precies de intentie van de ZIG weergeeft (bespreken op basis van risico-inschatting) is een onderwerp binnen de evaluatie ZIG.

Een kleine 40% van de VSV’s werkt met een adviesraad van zwangeren en jonge ouders.


Lees ook

21 juli 2022
Kwaliteit

Waardegedreven verbeteren

Wil je aan de slag met waardegedreven verbeteren? Op 29 september organiseert het Linnean een lustrum van 17:00-21:00 uur. In...
13 juli 2022
Kwaliteit

Terugkijken: Alle informatie over de nieuwe PREM

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag!De Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM...
5 juli 2022
Kwaliteit

Terugkijken webinar Safety II: Patiëntveiligheid door te leren van de dagelijkse praktijk

Donderdag 30 juni organiseerden wij een webinar over patiëntveiligheid: Safety II. Wat houdt Safety II precies in en welke methoden...