Het kwaliteitsbeleid van Qocon: “het doordrukken van je eigen ideeën werkt niet.”

14 februari 2022

“Je moet sámen de zorg voor moeder en kind willen verbeteren.”

Interview met Peter van Gessel en Jack van Mechelen

Het geboortezorgnetwerk Qocon heeft niet alleen het kwaliteitsbeleid strak opgetuigd, het netwerk is inmiddels ook in staat om de voortgang te monitoren met een inzichtelijk dashboard en verbeterprojecten uit te rollen op basis van de uitkomsten van dit dashboard. Wat is hun geheim? We spraken erover met Peter van Gessel, gynaecoloog bij het Bravis Ziekenhuis en Jack van Mechelen, interim manager bedrijfsvoering bij Qocon.

Sva: De eerste vraag is – natuurlijk-: Wat gaat er goed bij Qocon?

PvG: De samenwerking binnen ons geboortezorgnetwerk is eigenlijk altijd al goed geweest. We zijn al heel lang een goedlopend VSV.

SvA: Waar komt dat door?

PvG: In de eerste plaats gaat het om het hebben van vertrouwen in de ander. Het daadwerkelijke respect voor de ander. Dat klinkt wellicht wat soft, maar daar begint het wel: als je echt met elkaar aan tafel wilt, echt met elkaar wilt praten, dan lukt het ook om te kijken naar de competenties van elkaar. Het afbakenen van het mijn en dijn is dan als vanzelf niet meer aan de orde.

SvA; Hoe heeft de versterking van de samenwerking plaatsgevonden?

PvG: Toen wij de IGO startten, zijn we een tijd bezig geweest met de, de vaststelling van de juridische vorm,  onze positie t.o.v. de verzekeraar en de implementatie van het integrale tarief. Bij al deze zaken was Jack (één van de krachten die door de IGO werd ingehuurd) feitelijk onmisbaar.

JvM: Met het inrichten van de coöperatie werd ook duidelijk dat Qocon vooral niet uit het oog wilde verliezen waar het om gaat: het verbeteren van de zorg voor de zwangere! Toen het fundament van de integrale geboortezorgorganisatie stond, zijn we verder gegaan met het eigenlijke doel van de samenwerking: het verbeteren van de geboortezorg voor moeder en kind.

PvG: Kwaliteitsverbetering stond hoog op onze wensenlijst.

SvA: Hoe hebben jullie kwaliteitsverbetering handen en voeten gegeven?

PvG: Kwaliteit van Zorg is een belangrijke pijler in ons strategisch jaarplan. Geen onbelangrijke om te noemen, want hiermee werd de focus op dit thema voor de hele organisatie duidelijk.

JvM: Datamanagement en het concreet kunnen monitoren van doelen werd heel erg belangrijk. Nu zijn er binnen Qocon heel veel data beschikbaar. Zowel de eerstelijns verloskundigen, de tweedelijnsverloskundigen én de artsen in het ziekenhuis maken allemaal gebruik van HIX. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om een integraal dossier op te bouwen. De kraamzorg levert kwaliteitsgegevens aan aan Perined. M.b.t. de geleverde zorg (voor declaratie aan de zorgverzekeraars) levert de kraamzorg een bestand aan, dat wordt ingelezen in HIX. Hierdoor hebben we samen een ongelooflijke waardevolle database.

PvG: Op basis van al deze beschikbare data hebben we een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard kijkt vooral naar de data uit ons HIX (Chipsoft). We monitoren hoe onze cijfers zich ontwikkelen t.o.v. landelijke data en hoe onze indicatoren het doen. Op basis hiervan hebben we een verbeterplan ontwikkeld; met meerdere verbeterinitiatieven.

Het integrale dashboard is een enorme driver gebleken om de samenwerking en de zorg voor de klant te verbeteren

Jack van Mechelen

JvM: het integrale dashboard is een enorme driver gebleken om de samenwerking en de zorg voor de klant te verbeteren. Met het integrale dashboard is inzicht gegenereerd in de ontwikkeling van de keten. We stellen doelen, monitoren onze indicatoren, passen beleid aan en rapporteren aan het bestuur. Maar alles staat en valt bij een aantal boegbeelden in de organisatie dat zegt: Hier willen we met elkaar mee aan de slag. Pas als die wíl er is, kun je de stap naar structuur gaan maken; kun je een PDCA-cyclus opzetten.

PvG: We hebben nu met elkaar een vijf-stappen-plan: We analyseren de cijfers, vergelijken die met de landelijke cijfers, zoeken met elkaar naar oorzaken, stellen verbeterinitiatieven voor en voeren verbeteringen door.

SvA: Welke verbeterinitiatieven lopen er nu?

PvG: Er lopen nu vijf initiatieven. We participeren, ten eerste,  in het SAZ-programma ‘waardegedreven zorg’, een zeer waardevolle uitwisseling van data voor de gehele keten. Ten tweede: We doen mee aan de VALID-studie naar inleiden. Met de studie van de Verloskunde Academie Maastricht wordt gekeken of de verschillen in inleidingen gewenst zijn en eventueel aangepast moeten worden. Het derde initiatief is ook erg belangrijk: een studie naar overmatig bloedverlies. Fluxus kan gevaarlijk zijn. Binnen dit onderzoek delen we best practices met elkaar zodat we onze protocollen kunnen aanscherpen. Dan, het vierde verbeterinitiatief, de biliblanket. Een prachtige, speciale deken, waarmee een baby met geelzucht kan worden toegedekt. Deze deken geeft hetzelfde blauwe licht af als de harde blauwe lamp in het ziekenhuis. Met de biliblanket kan de baby met de ouders mee naar huis! Tot slot: De voorlichting over borstvoeding. Zo belangrijk om op dit thema continue – en in samenwerking -naar verbetering te zoeken.

SvA: Over elk van deze initiatieven zouden we een zelfstandig artikel kunnen schrijven… We zijn zeer geïnteresseerd in de resultaten die in de nabije toekomst publiek zullen worden! Over die toekomst gesproken…. Wat staat er op jullie wensenlijstje voor de komende jaren?

JvM: Wij volgen natuurlijk met grote belangstelling de verrichtingen rondom BabyConnect. Omdat een heel groot deel van ons IGO werkt met HIX (Chipsoft) zijn we nu niet ingestapt, maar we houden het nauwlettend in de gaten.  Een verbeterde data-uitwisseling (de cliëntgegevens en kwaliteitsgegevens) met de kraampartijen maar ook met bijvoorbeeld de JGZ staat natuurlijk hoog op ons wensenlijstje!

Als de cliënt centraal staat, moet het niet uitmaken of deze cliënt zorg krijgt in de eerste of de tweede lijn.

Peter van Gessel

PvG: Als de cliënt centraal staat, moet het niet uitmaken of deze cliënt zorg krijgt in de eerste of de tweede lijn. De cliënt klopt aan bij ‘Team Geboortezorg’ en ervaart naadloze overgangen. Als dat je uitgangspunt is, moet je verder ontschotten. Wij zijn er klaar voor, zijn nu volop bezig met het sámen ontwikkelen van zorgpaden. We zoeken met elkaar, voor de zwangere vrouw, haar baby en haar gezin naar de juiste zorg op de plaats!

———————————-

Sabine van Aken, feb 2020


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...