Handvatten om zwangeren in een kwetsbare situatie vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen

29 juni 2023

Vroegsignaleren, samen beslissen en handelen zijn belangrijk in de geboortezorg. Het VSV @Verlosdenbosch heeft een oplossing ontwikkeld om vroegsignalering en doorverwijzing te combineren voor verloskundig zorgverleners in de regio ‘s-Hertogenbosch.

Om te voorkomen dat kinderen tijdens de 1e 1000 dagen risico’s lopen door bijvoorbeeld chronische stress, mishandeling, roken, slechte voeding of andere risicofactoren is het belangrijk zwangeren goed en snel te signaleren en naar de juiste hulpverlening door te kunnen verwijzen. Hiervoor zijn verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar. Een overzicht hiervan kun je vinden in het dossier screeningsinstrumenten kwetsbare zwangeren van CPZ.

Het Mind2Care advies- en screeningsinstrument helpt verloskundig zorgverleners om zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie vroegtijdig te signaleren door een online vragenlijst te laten invullen. Het instrument geeft vervolgens advies voor welke risicofactoren extra begeleiding wenselijk kan zijn.

Nieuw is dat er nu ook advies is voor verloskundig zorgverleners over wat de vervolgstap kan zijn. Verloskundig zorgverleners willen ook weten waar zij de zwangere naar toe kunnen doorverwijzen. Daarvoor is de online zorgpadentool van Pharos waarbij je per gemeente een sociale kaart kan openen. Deze zorgpadentool is nu ook opgenomen in de Mind2Care. Hierdoor kunnen verloskundigen sneller en gerichter  de juiste ondersteuning te bieden aan aanstaande ouders.

Het screeningsinstrument wordt gefaciliteerd door MijnKind.online en wordt gebruikt door zwangere vrouwen en zorgverleners in de regio Den Bosch.

Ook aan de slag met Kansrijke Start in jouw regio? Mail naar info@mijnkind.online.

Voor vragen over de ervaringen in de regio ’s-Hertogenbosch, neem contact op met Marije Scholtens (m.scholtens@ggdhvb.nl).


Lees ook

3 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2023

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start bestaat bijna 5 jaar. In de week van 30 oktober t/m 3 november wordt hier...
18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...