Geen gezondere baby’s met extra echo’s

15 oktober 2019

Door het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op problemen kan groeivertraging bij de baby beter worden opgespoord. Maar deze extra echo’s leiden echter niet tot een betere gezondheidsuitkomst voor de baby. Dat is volgens hoofdonderzoeker Ank de Jonge de belangrijkste conclusie van het IRIS onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC/Academie Verloskunde Amsterdam Groningen in samenwerking met (inter)nationale onderzoekers.

Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. Nu krijgen vrouwen in de laatste fase van de zwangerschap alleen een echo om de groei van de baby te volgen wanneer daarvoor medische redenen zijn. Maar steeds vaker worden echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen. Het was echter niet bekend of dit leidde tot betere uitkomsten. In het landelijk IRIS onderzoek is nu gekeken of het aanbieden van twee groei-echo’s in de laatste drie maanden van een laag risico zwangerschap tot betere gezondheidsuitkomsten bij het kind leidt.

Het onderzoek vond plaats onder ruim 13.000 zwangeren in 60 verloskundige praktijken. De resultaten van de studie zijn dat groeivertraging vaker werd vermoed bij de vrouwen in de interventiegroep (32% versus 19%) maar dit leidde niet tot betere gezondheidsuitkomsten.

De auteurs concluderen dat er op dit moment geen goede reden is om ook vrouwen met een laagrisicozwangerschap standaard echo’s in het derde trimester aan te bieden. Zij vinden het wel nodig dat er betere methodes komen om foetale groeivertraging op te sporen.

Het onderzoek is op 15 oktober 2019 gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ).

De IRIS-studie is een project van het 1e ZonMw programma Zwangerschap en geboorte. Lees hier het interview van ZonMw met auteur Ank de Jonge & Arie Franx.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...