Geboortezorgpartijen schrijven samen brief naar de Tweede Kamer

23 mei 2022

Enkele maanden geleden is een communicatie/PA-groep door de gezamenlijke geboortezorgpartijen (her)opgericht, die zich– op geleide van de actualiteit – richt op gezamenlijke communicatie t.a.v. issues, stakeholders, politiek en achterban. In de aanloop naar het verzameldebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte op 25 mei 2022 (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A01515) heeft deze communicatie/PA-groep een gezamenlijke brief over de geboortezorg geschreven en verstuurd naar de leden van de vaste kamercommissie VWS.

Met de brief informeren we kamerleden over de stand van zaken in de integrale geboortezorg en attenderen we hen op belangrijke aandachtspunten. We vragen hen de punten naar voren te brengen in het commissiedebat.


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...