Nieuws Geboortezorgpartijen delen belangri...

Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

11 november 2020

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het ministerie heeft partijen uitgenodigd om dmv een consultatie mee te denken op het stuk. De geboortezorgpartijen hebben een gezamenlijke reactie geschreven.

De houtskoolschets is een echte schets waar een groot aantal zaken wordt aangeraakt: een verbeterde samenwerking tussen het sociale- en het medische domein en goede tijdelijke opvang of doorstroom van mensen naar de langdurige zorg. Meer dan nu het geval is zou laagcomplexe acute zorg ook thuis gegeven worden. De opstellers van het stuk stellen voor dat voor de patiënt met een niet levensbedreigende acute zorgvraag komt er straks één landelijk telefoonnummer. Een veel kleiner deel van de patiënten die acute zorg nodig heeft, zal terechtkomen op een spoedeisende hulp voor hoog complexe of levensbedreigende acute zorg. Hier zullen 24 uur per dag, zeven dagen per week de juiste zorgprofessionals klaarstaan en alle faciliteiten beschikbaar zijn om de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Medische kwaliteit wordt dan belangrijker dan nabijheid. Bij deze locaties zullen afspraken gemaakt worden over volumenormen, over reisafstanden of reistijden en over de extra inzet van ambulances en traumahelikopters. Acute spoedzorg moet voor een belangrijk deel voor rekening komen van integrale spoedposten. Wat dit precies gaat betekenen voor de geboortezorg wordt uit het stuk niet duidelijk.

Consultatie: acute geboortezorg is onlosmakelijk onderdeel van de integrale geboortezorg

VWS wil met de houtskoolschets de discussie over de acute zorg van morgen op gang helpen. Daarom hebben de geboortezorgpartijen de consultatiehandschoen met beide handen aangepakt en een gezamenlijke brief geschreven.


Lees ook

22 december 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Alle ROAZ-regio’s gestart met implementatie landelijk dekkend dashboard geboortezorgcapaciteit

Alle ROAZ-regio’s zijn daadwerkelijk gestart met het implementeren van het dashboard voor de geboortezorgcapaciteit. Dit heeft het LNAZ, dat de...
28 november 2022
CPZ algemeen nieuws

De regio als redding?

Rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over de dilemma's rond regionaal werken.
17 november 2022
CPZ algemeen nieuws

Europese cijfers perinatale sterfte; Nederland in de middenmoot

Op 15 november jl heeft minister Kuipers de kamer geïnformeerd over de stand van zaken geboortezorg. Hij schrijft dat de...