Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

11 november 2020

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het ministerie heeft partijen uitgenodigd om dmv een consultatie mee te denken op het stuk. De geboortezorgpartijen hebben een gezamenlijke reactie geschreven.

De houtskoolschets is een echte schets waar een groot aantal zaken wordt aangeraakt: een verbeterde samenwerking tussen het sociale- en het medische domein en goede tijdelijke opvang of doorstroom van mensen naar de langdurige zorg. Meer dan nu het geval is zou laagcomplexe acute zorg ook thuis gegeven worden. De opstellers van het stuk stellen voor dat voor de patiënt met een niet levensbedreigende acute zorgvraag komt er straks één landelijk telefoonnummer. Een veel kleiner deel van de patiënten die acute zorg nodig heeft, zal terechtkomen op een spoedeisende hulp voor hoog complexe of levensbedreigende acute zorg. Hier zullen 24 uur per dag, zeven dagen per week de juiste zorgprofessionals klaarstaan en alle faciliteiten beschikbaar zijn om de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Medische kwaliteit wordt dan belangrijker dan nabijheid. Bij deze locaties zullen afspraken gemaakt worden over volumenormen, over reisafstanden of reistijden en over de extra inzet van ambulances en traumahelikopters. Acute spoedzorg moet voor een belangrijk deel voor rekening komen van integrale spoedposten. Wat dit precies gaat betekenen voor de geboortezorg wordt uit het stuk niet duidelijk.

Consultatie: acute geboortezorg is onlosmakelijk onderdeel van de integrale geboortezorg

VWS wil met de houtskoolschets de discussie over de acute zorg van morgen op gang helpen. Daarom hebben de geboortezorgpartijen de consultatiehandschoen met beide handen aangepakt en een gezamenlijke brief geschreven.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 hebben...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...