Geboortezorgpartijen delen belangrijke noties t.a.v. acute zorg

11 november 2020

In de zomer van dit jaar publiceerde VWS de zogenaamde Houtskoolschets, een discussiestuk over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het ministerie heeft partijen uitgenodigd om dmv een consultatie mee te denken op het stuk. De geboortezorgpartijen hebben een gezamenlijke reactie geschreven.

De houtskoolschets is een echte schets waar een groot aantal zaken wordt aangeraakt: een verbeterde samenwerking tussen het sociale- en het medische domein en goede tijdelijke opvang of doorstroom van mensen naar de langdurige zorg. Meer dan nu het geval is zou laagcomplexe acute zorg ook thuis gegeven worden. De opstellers van het stuk stellen voor dat voor de patiënt met een niet levensbedreigende acute zorgvraag komt er straks één landelijk telefoonnummer. Een veel kleiner deel van de patiënten die acute zorg nodig heeft, zal terechtkomen op een spoedeisende hulp voor hoog complexe of levensbedreigende acute zorg. Hier zullen 24 uur per dag, zeven dagen per week de juiste zorgprofessionals klaarstaan en alle faciliteiten beschikbaar zijn om de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Medische kwaliteit wordt dan belangrijker dan nabijheid. Bij deze locaties zullen afspraken gemaakt worden over volumenormen, over reisafstanden of reistijden en over de extra inzet van ambulances en traumahelikopters. Acute spoedzorg moet voor een belangrijk deel voor rekening komen van integrale spoedposten. Wat dit precies gaat betekenen voor de geboortezorg wordt uit het stuk niet duidelijk.

Consultatie: acute geboortezorg is onlosmakelijk onderdeel van de integrale geboortezorg

VWS wil met de houtskoolschets de discussie over de acute zorg van morgen op gang helpen. Daarom hebben de geboortezorgpartijen de consultatiehandschoen met beide handen aangepakt en een gezamenlijke brief geschreven.


Lees ook

1 juni 2023
CPZ algemeen nieuws

Vacature beleidsondersteuner CPZ

vacature beleidsondersteuner
1 juni 2023
CPZ algemeen nieuws

Informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders mei 2023 terugkijken

Tijdens de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders wordt je bijgepraak over enkele belangrijke thema's uit de integrale geboortezorg.
30 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Interview met oud-bestuurslid Joël Gijzen

‘Toewerken naar integrale geboortezorg is een gecompliceerde opdracht, de faciliterende en aanjagende rol van het CPZ is belangrijk in dit...