Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

31 maart 2022

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+ score door de landelijke PREM Integrale geboortezorg. De compacte PREM-vragenlijst is een screeningslijst waarin voor de cliënten en voor de zorgverleners relevante onderwerpen worden uitgevraagd. Dit zijn onderwerpen zoals: persoonlijke aandacht, informatievoorziening, Samen Beslissen, continuïteit van zorg, pijnstilling e.d. De resultaten worden per zorgdiscipline uitgevraagd en voor moeder en kind. Ook wordt een aantal persoonskenmerken uitgevraagd die belangrijk zijn voor de analyses voor leren en verbeteren.

Aan deze PREM-vragenlijst is maar liefst 3 jaar gewerkt. De vragenlijst wordt nu aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor toetsing. Bij akkoord zal per verslagjaar 2023 niet meer de NPS+ maar de PREM worden aangeboden aan alle zwangeren in het VSV.

Nieuwsgierig? Alle VSV’s kunnen in de tweede helft van dit jaar al gratis een meting uitvoeren via Perined met terugrapportage via MijnPerined.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...