Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

31 maart 2022

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+ score door de landelijke PREM Integrale geboortezorg. De compacte PREM-vragenlijst is een screeningslijst waarin voor de cliënten en voor de zorgverleners relevante onderwerpen worden uitgevraagd. Dit zijn onderwerpen zoals: persoonlijke aandacht, informatievoorziening, Samen Beslissen, continuïteit van zorg, pijnstilling e.d. De resultaten worden per zorgdiscipline uitgevraagd en voor moeder en kind. Ook wordt een aantal persoonskenmerken uitgevraagd die belangrijk zijn voor de analyses voor leren en verbeteren.

Aan deze PREM-vragenlijst is maar liefst 3 jaar gewerkt. De vragenlijst wordt nu aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor toetsing. Bij akkoord zal per verslagjaar 2023 niet meer de NPS+ maar de PREM worden aangeboden aan alle zwangeren in het VSV.

Nieuwsgierig? Alle VSV’s kunnen in de tweede helft van dit jaar al gratis een meting uitvoeren via Perined met terugrapportage via MijnPerined.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.