Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

31 maart 2022

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+ score door de landelijke PREM Integrale geboortezorg. De compacte PREM-vragenlijst is een screeningslijst waarin voor de cliënten en voor de zorgverleners relevante onderwerpen worden uitgevraagd. Dit zijn onderwerpen zoals: persoonlijke aandacht, informatievoorziening, Samen Beslissen, continuïteit van zorg, pijnstilling e.d. De resultaten worden per zorgdiscipline uitgevraagd en voor moeder en kind. Ook wordt een aantal persoonskenmerken uitgevraagd die belangrijk zijn voor de analyses voor leren en verbeteren.

Aan deze PREM-vragenlijst is maar liefst 3 jaar gewerkt. De vragenlijst wordt nu aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor toetsing. Bij akkoord zal per verslagjaar 2023 niet meer de NPS+ maar de PREM worden aangeboden aan alle zwangeren in het VSV.

Nieuwsgierig? Alle VSV’s kunnen in de tweede helft van dit jaar al gratis een meting uitvoeren via Perined met terugrapportage via MijnPerined.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...