Nieuws Geboortezorgpartijen akkoord met PR...

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

31 maart 2022

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+ score door de landelijke PREM Integrale geboortezorg. De compacte PREM-vragenlijst is een screeningslijst waarin voor de cliënten en voor de zorgverleners relevante onderwerpen worden uitgevraagd. Dit zijn onderwerpen zoals: persoonlijke aandacht, informatievoorziening, Samen Beslissen, continuïteit van zorg, pijnstilling e.d. De resultaten worden per zorgdiscipline uitgevraagd en voor moeder en kind. Ook wordt een aantal persoonskenmerken uitgevraagd die belangrijk zijn voor de analyses voor leren en verbeteren.

Aan deze PREM-vragenlijst is maar liefst 3 jaar gewerkt. De vragenlijst wordt nu aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor toetsing. Bij akkoord zal per verslagjaar 2023 niet meer de NPS+ maar de PREM worden aangeboden aan alle zwangeren in het VSV.

Nieuwsgierig? Alle VSV’s kunnen in de tweede helft van dit jaar al gratis een meting uitvoeren via Perined met terugrapportage via MijnPerined.


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.
1 maart 2022
Kwaliteit

Guid Oei: "drempelloze samenwerking om waardegedreven zorg in praktijk te brengen"

Guid Oei is – op voordracht van het NVOG - per 1 december 2021 aangetreden in het bestuur van het...