Etalageprojecten gezocht

7 mei 2020

De komende periode zal het Fonds Gezond Geboren zich richten op preventie en behandeling van vroeggeboorte.

Denk hierbij aan wetenschappelijk onderzoek rond preconceptiezorg, voeding en lifestyle, prenatale diagnostiek, empowerment van vrouwen en organisatorische aspecten in het kader van integrale zorg en public health care.

Op dit moment is het fonds druk bezig nieuwe donateurs en sponsoren te werven om nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Om deze gesprekken goed in te steken is het fonds op zoek naar etalageprojecten.  Dat zijn kleine en grotere projecten die na de gebruikelijke beoordeling van de Wetenschappelijke Raad klaarliggen voor het toekennen van (co-) financiering.

Er wordt gezocht naar projecten of een deelonderzoek van een groter project met een maximumbudget van € 10.000, € 25.000 of € 50.000. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van bijgaand aanvraagformulier dat na invulling kan worden gemaild naar: info@fondsgezondgeboren.nl

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

  • Originaliteit / innovatief / grensverleggend
  • Relevantie / praktisch nut / op korte termijn mogelijk
  • Adequate opzet / methodologisch correct
  • Helder geformuleerd / duidelijk
  • Spraakmakend / spreekt donateurs aan
  • Budget is onderbouwd
  • Haalbaarheid project (duur en budget) adequaat onderbouwd

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. De aanvragers ontvangen daarover bericht. Daarna zal Fonds Gezond Geboren de geschikt bevonden etalageprojecten honoreren zodra de financiering daarvoor aanwezig is. Meer informatie vind je op de website van Het Fonds Gezond Geboren


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...