Etalageprojecten gezocht

Overzicht
Home > nieuws > Etalageprojecten gezocht

De komende periode zal het Fonds Gezond Geboren zich richten op preventie en behandeling van vroeggeboorte.

Denk hierbij aan wetenschappelijk onderzoek rond preconceptiezorg, voeding en lifestyle, prenatale diagnostiek, empowerment van vrouwen en organisatorische aspecten in het kader van integrale zorg en public health care.

Op dit moment is het fonds druk bezig nieuwe donateurs en sponsoren te werven om nieuw wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken.

Om deze gesprekken goed in te steken is het fonds op zoek naar etalageprojecten.  Dat zijn kleine en grotere projecten die na de gebruikelijke beoordeling van de Wetenschappelijke Raad klaarliggen voor het toekennen van (co-) financiering.

Er wordt gezocht naar projecten of een deelonderzoek van een groter project met een maximumbudget van € 10.000, € 25.000 of € 50.000. Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van bijgaand aanvraagformulier dat na invulling kan worden gemaild naar: info@fondsgezondgeboren.nl

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria:

  • Originaliteit / innovatief / grensverleggend
  • Relevantie / praktisch nut / op korte termijn mogelijk
  • Adequate opzet / methodologisch correct
  • Helder geformuleerd / duidelijk
  • Spraakmakend / spreekt donateurs aan
  • Budget is onderbouwd
  • Haalbaarheid project (duur en budget) adequaat onderbouwd

De Wetenschappelijke Raad beoordeelt een aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. De aanvragers ontvangen daarover bericht. Daarna zal Fonds Gezond Geboren de geschikt bevonden etalageprojecten honoreren zodra de financiering daarvoor aanwezig is. Meer informatie vind je op de website van Het Fonds Gezond Geboren