EGALITE: research naar betere geboortezorg voor vluchtelingen

20 april 2021

Het EGALITE project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nog altijd grote sociale- en gezondheidsongelijkheden bestaan tussen zwangere vrouwen in Nederland, waarbij vrouwen met een vluchtelingachtergrond waarschijnlijk een hoger risico lopen op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. De EGALITE vragenlijst voor eerstelijns verloskundigen dient als een eerste verkenning van de geboortezorg aan asielzoekers en statushouders in Nederland. De vragenlijst is bedoeld voor verloskundigen die ervaring hebben met begeleiding van zwangere vrouwen in of kort volgend op een asielprocedure. Onder andere de organisatie van zorg, de samenwerking met ketenpartners en ervaren knelpunten in het zorgproces van zwangere asielzoekers en statushouders komen aan bod.  

Via deze link kun je meedoen: link naar de EGALITE vragenlijst

FACTS:

  • Het EGALITE project wordt uitgevoerd vanuit het Erasmus MC, gefinancierd door ZonMw en loopt van 2020 t/m 2023;
  • Doel van het project is om de geboortezorg voor asielzoekers en statushouders in Nederland te evalueren en te verstevigen; 
  • Met dit doel worden binnen EGALITE verschillende wetenschappelijke studies opgezet, om zwangerschapsuitkomsten, risicofactoren op ongunstige uitkomensten en ervaringen in de geboortezorg voor vluchtelingen in kaart te brengen. 
  • Op https://www.erasmusmc-rdo.nl/project/the-egalite-study/ is binnenkort meer informatie over het project te vinden.

Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...