Nieuws Eerste 1.000 PREM-vragenlijsten ing...

Eerste 1.000 PREM-vragenlijsten ingevuld: cliëntervaringen zijn zeer positief!

21 februari 2023

Inmiddels hebben bijna 1000 cliënten de PREM-vragenlijst ingevuld. De eerste resultaten voor de verloskundigenpraktijken zijn binnen en zijn zéér positief. De algemene vraag ‘Denk je dat jij en jouw kind goede zorg hebben ontvangen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd’ wordt gemiddeld met maar liefst een 9,27 beantwoord! En zelfs de laagst scorende verloskundigenpraktijk ontvangt op deze vraag gemiddeld een 8. Echt een opsteker voor alle verloskundigen in Nederland. Ook op meer specifieke vragen wordt veelal positief geantwoord, boven de 9. De vraag ‘Wisten al je zorgverleners genoeg van jouw situatie?’ ontvangt gemiddeld het laagste cijfer: 9,06. Nog steeds een heel mooi cijfer, maar misschien is hier een klein beetje ruimte voor verbetering. Later zullen we ook de eerste resultaten van ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties delen.

Doe je nog niet mee met de PREM? Je bent nog op tijd om de gratis vragenlijst toe te sturen aan cliënten die in januari 2023 bevallen zijn. In mijnPerined kun je vervolgens zien of jouw cliënten net zo tevreden zijn als de gemiddelde cliënt in Nederland. En is dat niet op alle onderdelen het geval? Dan heb je direct een mooi aanknopingspunt voor hoe je het nóg beter kunt doen. Kijk voor alle informatie over het uitsturen van de vragenlijst op PREM Geboortezorg | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl). Op dit moment krijgen we vooral veel vragen van verloskundigenpraktijken die de uploadknop in mijnPerined niet kunnen vinden. Deze kun je zelf activeren via het Organisatiebeheer in mijnPerined. Zie paragraaf 4.1 van de werkinstructie. Heb je nog tips over het informeren van de cliënten, het exporteren en/of uploaden van emailadressen, deel ze dan met Perined via info@perined.nl.

De PREM gegevens worden alleen op VSV niveau openbaar gemaakt op basis van gemiddelde scores van de ingevulde vragenlijsten.


Lees ook

22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.
21 februari 2023
Kwaliteit

Nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg inclusief werkinstructie versturen PREM

Er is een nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg (versie 4.3) beschikbaar op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/dossiers/prem-geboortezorg/. Er zijn 2 dingen in...
21 februari 2023
CPZ algemeen nieuws

Zorginstituut Nederland ontwikkelt nieuw model ‘samen leren en ontwikkelen’ voor een goede samenwerking

In dit nieuwe model voor netwerkvorming, samenwerking en samen leren en ontwikkelen benoemt Zorginstituut Nederland de factoren en feedbackmechanismen voor...