#eerlijkzwanger: instagramcampagne over zorgen tijdens zwangerschap

26 oktober 2021

Maandag 1 november gaat de campagne ‘#eerlijkzwanger’ van start met een instagram account en website. Met als doel dat zorgen bespreken, vragen stellen en extra ondersteuning accepteren tijdens de zwangerschap normaal worden. Geen enkele aanstaande ouder is perfect. Met #eerlijkzwanger wordt meer aandacht gevraagd voor de echte, eerlijke verhalen rond de zwangerschap.

Kwetsbaarheid mag bestaan

Via www.eerlijkzwanger.nl en de instagram pagina ‘eerlijkzwanger’ wil het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ervoor zorgen dat kwetsbaarheid rond aanstaand ouderschap mag bestaan. Het NCJ wil stimuleren dat we eerlijke verhalen, vragen en zorgen in de zwangerschap met elkaar delen. Want dit is heel normaal en hoort erbij. Eerlijkzwanger.nl is mogelijk gemaakt door ZonMw en ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, VUMC Amsterdam, GGD Zeeland, TNO en Zorgbroeders.

Veerkrachtige ouders en een kansrijke start voor het kind

De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. In Nederland heeft rond 16% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Daardoor is de kans dat zij later fysieke en psychische problemen krijgen groter. Samen zorgen voor je kind, al in de zwangerschap, is dus erg belangrijk. Zowel voor de ouders als voor het kind (Kansrijke Start).

Zorgen delen

Aanstaande ouders kunnen vragen of zorgen hebben over de zwangerschap zelf en hoe je je kind kunt opvoeden. Maar ook over geld, problemen met huisvesting, psychische problemen, trauma’s en/of problemen in de relatie met een partner of familie. Het is niet vanzelfsprekend dat aanstaande ouders ook deze zorgen en vragen delen. Zij weten ook niet altijd met wie dat kan. Het liefst deelt een (aanstaande) ouder ook deze zorgen/vragen zo vroeg mogelijk, zodat je stress en onzekerheden zoveel mogelijk kan voorkomen. Zodat problemen niet groter hoeven te worden. Aanstaande ouders kunnen hiervoor terecht bij verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, verloskundige, kraamverzorgende en de jeugdverpleegkundige.

Samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

Voor zorgverleners kan het lastig zijn om met aanstaande ouders te praten over deze niet-medische thema’s die verder reiken dan de zwangerschap en bevalling, maar die de zwangere en het (ongeboren) kind sterk beïnvloeden. Samenwerking tussen professionals werkzaam in de geboortezorg (o.a. verloskundig zorgverleners en kraamverzorgenden) en de jeugdgezondheidszorg (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen) is daarbij van grote meerwaarde. Aanstaande ouders kunnen met verloskundigen ook praten over niet-medische kwesties. En de jeugdgezondheidszorg kan een verbindende schakel zijn naar het sociale domein voor als er meer hulp of ondersteuning nodig en/of gewenst is. Er zijn ook diverse programma’s die zorgverleners kunnen helpen om aanstaande ouders te steunen bij hun zorgen en/of vragen. Zoals de  ALPHA-NL, preSPARK en VoorZorg.

Prenataal huisbezoek door de JGZ

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of het gezin in een kwetsbare situatie te bieden. Het wetsvoorstel hiertoe ligt momenteel voor behandeling in de Eerste Kamer. Ter ondersteuning van de praktijk ontwikkelde het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) in opdracht van VWS de handreiking Prenataal Huisbezoek door de JGZ, bij zwangeren of gezinnen in een kwetsbare situatie. De handreiking is vanaf heden beschikbaar.

Materialen zelf delen?

Als je materialen zelf wilt delen, vind je via deze link persberichten, fotomateriaal en posters.


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...