Een nieuwe visie op regionale cliëntenparticipatie

2 mei 2023

Op dit moment is cliëntenparticipatie in de regio nog vaak een zoektocht, zowel voor cliënten als voor zorgverleners. Wat is de beste manier om dit te organiseren? Hoe zou er idealiter invulling gegeven moeten worden aan regionale cliëntenparticipatie gelet op de taken en verantwoordelijkheden van VSV’s/IGO’s en consortia? Hoe verhoudt zich dat tot wat er op landelijk niveau gebeurt op het vlak van cliëntenparticipatie? Welke ondersteuning is er eigenlijk nodig om regionale cliëntenparticipatie van de grond te krijgen, zodat cliëntenvertegenwoordigers ook snel inzetbaar zijn en blijven? Dit zijn allemaal vragen waar nog geen helder antwoord op is.

Het Buikencollectief en Patiëntenfederatie Nederland vonden het dan ook de hoogste tijd om meer duidelijkheid te creëren. Ze zijn daarom recent een project gestart om een visie te ontwikkelen over regionale cliëntenparticipatie in de geboortezorg. Daartoe gaan ze de input ophalen van VSV’s, consortia, cliëntenadviesraden en andere stakeholders. Het doel van het project is om regionale cliëntenparticipatie te ondersteunen en om gelijkwaardige, professionele en kwalitatief goede cliëntenparticipatie op alle niveaus te realiseren.

Help je mee? Jullie ervaringen en wensen zijn belangrijk!

Het Buikencollectief en Patiëntenfederatie Nederland willen graag aan VSV’s vragen hoe cliëntparticipatie binnen het VSV vorm krijgt. Ze hebben daarom een vragenlijst voor VSV’s ontwikkeld. Het zou heel fijn zijn als de vragenlijst wordt ingevuld door diegene die de contacten met de moederraad onderhoudt of diegene die zich bezighoudt met de invulling van de cliëntenparticipatie in de regio.

Vragenlijst Cliëntenparticipatie VSV’s

Ben je werkzaam bij een consortium, cliëntenorganisatie of een andere stakeholder en zijn jouw ervaring en wensen of die van je organisatie relevant voor dit project? Geeft het door via: info@hetbuikencollectief.NL en dan bekijken jullie samen met het Buikencollectief hoe dit meegenomen kan worden.  

Meer weten over dit project? Kijk hier.


Lees ook

1 juni 2023
Cliëntparticipatie

Informatiebijeenkomst pilot geboortezorgplan

Geboortezorgpartijen zijn bezig met het ontwikkelen van een format voor
10 mei 2023
Cliëntparticipatie

Deel je ervaringen met Samen Beslissen in de geboortezorg

Doe mee aan het onderzoek naar Samen Beslissen in de geboortezorg en vul de vragenlijst in.
22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.