Een nieuwe visie op regionale cliëntenparticipatie

2 mei 2023

Op dit moment is cliëntenparticipatie in de regio nog vaak een zoektocht, zowel voor cliënten als voor zorgverleners. Wat is de beste manier om dit te organiseren? Hoe zou er idealiter invulling gegeven moeten worden aan regionale cliëntenparticipatie gelet op de taken en verantwoordelijkheden van VSV’s/IGO’s en consortia? Hoe verhoudt zich dat tot wat er op landelijk niveau gebeurt op het vlak van cliëntenparticipatie? Welke ondersteuning is er eigenlijk nodig om regionale cliëntenparticipatie van de grond te krijgen, zodat cliëntenvertegenwoordigers ook snel inzetbaar zijn en blijven? Dit zijn allemaal vragen waar nog geen helder antwoord op is.

Het Buikencollectief en Patiëntenfederatie Nederland vonden het dan ook de hoogste tijd om meer duidelijkheid te creëren. Ze zijn daarom recent een project gestart om een visie te ontwikkelen over regionale cliëntenparticipatie in de geboortezorg. Daartoe gaan ze de input ophalen van VSV’s, consortia, cliëntenadviesraden en andere stakeholders. Het doel van het project is om regionale cliëntenparticipatie te ondersteunen en om gelijkwaardige, professionele en kwalitatief goede cliëntenparticipatie op alle niveaus te realiseren.

Help je mee? Jullie ervaringen en wensen zijn belangrijk!

Het Buikencollectief en Patiëntenfederatie Nederland willen graag aan VSV’s vragen hoe cliëntparticipatie binnen het VSV vorm krijgt. Ze hebben daarom een vragenlijst voor VSV’s ontwikkeld. Het zou heel fijn zijn als de vragenlijst wordt ingevuld door diegene die de contacten met de moederraad onderhoudt of diegene die zich bezighoudt met de invulling van de cliëntenparticipatie in de regio.

Vragenlijst Cliëntenparticipatie VSV’s

Ben je werkzaam bij een consortium, cliëntenorganisatie of een andere stakeholder en zijn jouw ervaring en wensen of die van je organisatie relevant voor dit project? Geeft het door via: info@hetbuikencollectief.NL en dan bekijken jullie samen met het Buikencollectief hoe dit meegenomen kan worden.  

Meer weten over dit project? Kijk hier.


Lees ook

28 maart 2024
Cliëntparticipatie

Publiekswebsite over gezond zwanger worden

Op www.strakszwangerworden.nl staat veel informatie over belangrijke onderwerpen die met gezond zwanger worden te maken hebben. Ook kunnen mensen met een kinderwens...
28 november 2023
Cliëntparticipatie

Terugblik informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders – 23 november

Donderdag 23 november van 16.00 tot 17.30 uur organiseerden wij in samenwerking met de Federatie van VSVS’s een online informatiebijeenkomst....
12 oktober 2023
Cliëntparticipatie

Terugkijken webinar ‘Samen beslissen – Hoe wordt het ervaren?’

Op dinsdag 10 oktober organiseerden wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland het webinar over het proces 'Samen beslissen' vanuit onze...