Dineke Moerman nieuwe directeur College Perinatale Zorg per 1 maart 2017

16 januari 2017

Het bestuur van het College Perinatale Zorg (CPZ) heeft mevrouw drs. D.M. (Dineke) Moerman MBA benoemd als directeur van het bureau van het CPZ. Moerman (49) is nu werkzaam als manager van de afdeling Financiering en Arbeidszaken bij GGZ Nederland. Daarvoor was zij directeur van het Erfocentrum Nationaal kennis- en Voorlichtingscentrum Erfelijkheid.  Met haar kennis en uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg heeft ze een breed netwerk opgebouwd met belangrijke stakeholders van het CPZ. Haar ervaring met het aansturen van diverse zorg gerelateerde organisaties zal van grote waarde zijn bij het leiden en uitbouwen van het CPZ bureau.

Moerman over haar aanstelling als nieuwe directeur: “Ik kijk er naar uit om in deze nieuwe fase van het CPZ, samen met de CPZ medewerkers, bestuur en betrokken partijen te werken aan het verder verbeteren van integrale geboortezorg en het terugdringen van kindermorbiditeit en mortaliteit.”

Voorzitter Bonhof is blij met de aanstelling van Moerman: ”Ik ben ervan overtuigd dat we in Dineke een zeer geschikte kandidaat hebben gevonden voor de functie van directeur CPZ bureau. Het CPZ had dringend behoefte aan de invulling van deze functie en hiermee geven we een goede impuls aan de bezetting van het bureau.

Over het CPZ: Het College Perinatale Zorg is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken. Het CPZ is in 2011 gestart naar aanleiding van het rapport ‘Een Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Opdracht van het CPZ is er voor te zorgen dat de babysterfte en morbiditeit in Nederland omlaag gaat door het versterken van onderlinge samenwerking en communicatie rond en met de zwangere.  De missie van het CPZ  is het stimuleren van één samenhangend netwerk rond gezondheidsbevordering, preventie en geboortezorg met het doel een optimale uitkomst voor moeder en kind mogelijk te maken.

De functie van directeur is ontstaan na herijking van het bestuursmodel van het CPZ in 2016. Met de benoeming van Dineke Moerman als directeur CPZ bureau en de aanstelling van bestuursvoorzitter Geri Bonhof per oktober 2016, is de nieuwe topstructuur van het CPZ een feit. Per 1 maart 2017 start Dineke als directeur CPZ bureau.

Noot redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Anneke Wiggers via 030-27 39 467 of via annekewiggers@collegepz.nl.


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...