Deel je ervaringen met Samen Beslissen in de geboortezorg

10 mei 2023

In september 2021 is de campagne Samen Beslissen van start gegaan met als doel het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en zorggebruiker te bevorderen. Bij Samen Beslissen gaan de zorggebruiker en zorgverlener samen in gesprek over de mogelijkheden voor de best passende behandeling of zorg. De kraamzorg en verloskundigen hebben zich destijds ook bij deze campagne aangesloten. In de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg en de paramedische zorg zijn er metingen uitgevoerd met betrekking tot de campagne. Nu is het een mooi moment om nieuwe inzichten te verkrijgen hoe het gaat met Samen Beslissen in de geboortezorg. Met als doel dit proces voor de geboortezorg verder te ontwikkelen en verbeteren.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), het Kenniscentrum kraamzorg, Bo Geboortezorg, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Patiëntenfederatie Nederland hebben in samenwerking met Kantar Public en het College Perinatale Zorg (CPZ) een vragenlijst opgesteld waarin zorgverleners binnen de geboortezorg worden gevraagd hun kennis en ervaringen over Samen Beslissen te delen. Hiermee kunnen nieuwe inzichten worden verkregen: waar loopt het proces zoals gewenst, waar liggen verbeterpunten en waar is behoefte aan ondersteuning. Het is een onafhankelijk onderzoek en de resultaten worden gedeeld met alle betrokken partijen. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar bekend gemaakt in een webinar.

Ben je een zorgverlener uit de geboortezorg, een AIOS, anesthesist, assistente, gynaecoloog, huisarts, jeugdarts, kinderarts, kraamverzorgende, neonatoloog, verloskundige of verpleegkundige? Deel dan nu je ervaringen met Samen Beslissen door de vragenlijst in te vullen. Gebruik daarvoor deze link: Vragenlijst Samen Beslissen in de geboortezorg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank voor je deelname!

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je mailen naar Patiëntenfederatie Nederland (kwaliteit@patientenfederatie.nl).


Lees ook

1 juni 2023
Cliëntparticipatie

Informatiebijeenkomst pilot geboortezorgplan

Geboortezorgpartijen zijn bezig met het ontwikkelen van een format voor
2 mei 2023
Cliëntparticipatie

Een nieuwe visie op regionale cliëntenparticipatie

Het Buikencollectief en Patiëntfederatie Nederland gaan een visie ontwikkelen over regionale cliëntparticipatie in de geboortezorg. Daarvoor vragen ze hulp van de zorgverleners die zich bezighouden met invulling van cliëntparticipatie in de regio. Help je mee? Deel je ervaringen en wensen en vul de vragenlijst in.
22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.