De PREM komt eraan!

31 mei 2022

Vanaf 1 jan 2023 gaan we met de PREM Geboortezorg aan de slag

De afgelopen jaren werd er vanuit alle geledingen in de geboortezorg gevraagd om een betere vragenlijst dan de NPS(+) om cliëntervaringen te meten. Na veel vergaderen, discussiëren, testen en meten (d.m.v. een pilot in de praktijk) is er nu een nieuwe vragenlijst die voor alle zorgprofessionals de mogelijkheid biedt om van de cliënt feedback te krijgen over de geboden zorg: de Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg.

Het is de bedoeling dat deze vragenlijst rond de zesde week postpartum wordt ingevuld. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst waren alle geboortezorgpartijen vanuit de werkgroep “Indicatoren integrale geboortezorg”[1] betrokken. De vragenlijst is in samenwerking met de mensen van het BUZZ-project – over de implementatie van de ICHOM – tot stand gekomen. Perined is door een subsidieregeling van het ministerie van VWS de komende jaren in staat gesteld de resultaten van de PREM-vragenlijst te verwerken, terug te koppelen aan de zorgprofessionals en aan te leveren aan het Zorginstituut.

Implementatie wordt voor zorgverleners zo eenvoudig mogelijk

Om de implementatie van de nieuwe vragenlijst zo goed mogelijk te laten verlopen is door alle partijen in de geboortezorg een implementatieplan gemaakt. Dit plan, waarin ook ondersteuning voor de uitvoering door de VSV’s en zorgprofessionals is opgenomen, zal tijdens een webinar op 4 juli 2022 worden toegelicht. De landelijke implementatie van de nieuwe vragenlijst zal stapsgewijs plaatsvinden. De aanlevering van de huidige NPS+ is nog tot 1 juli 2022 verplicht. Deze kan naar eigen wens nog steeds na die 1e juli uitgevraagd worden. Vanaf 1 september 2022 is er de mogelijkheid om (ook gratis) met de nieuwe PREM Geboortezorg te gaan oefenen. En zal er t/m 1 januari 2023 ook ondersteuning geboden worden voor de implementatie. De PREM Geboortezorg wordt per 1 januari 2023 de officiële vervanger van de NPS+ en wordt daarmee landelijk verplicht.

De nieuwe PREM Geboortezorg levert kostbare handvatten voor het verbeteren van zorg

Uit de huidige pilot blijkt dat cliënten zeker bereid zijn om de vragenlijst in te vullen.  Bij een goede respons op de vragenlijst kunnen zorgprofessionals de resultaten bespreken en gebruiken om de zorg voor de cliënt nog verder te verbeteren.

Webinar: alle informatie over de nieuwe prem


Op 4 juli organiseerden we een webinar met de volgende ingrediënten:

  • Alle ins & outs over deze verbeterde cliëntmeting;
  • Een antwoord op de vraag wat er nodig is om het te implementeren;
  • Inzicht in wat het je op gaat leveren.

[1]             Bo geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Federatie VSV’s, Perined (adviseur), ZiN (toehoorder)


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...