Corona en desinfectiemiddelen

13 april 2021

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden), dat zijn toegelaten middelen. Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 

In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor onder andere niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen (zoals de vrijstelling voor de WHO-formuleringen). Deze vrijstellingen zijn inmiddels verlopen en op 5 maart 2021 zijn twee nieuwe vrijstellingen van kracht, een voor handdesinfectie en een voor oppervlaktedesinfectie.

Vanaf 5 maart jl. mogen dus naast de toegelaten middelen ook middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus.

Meer informatie over de nieuwe vrijstellingen is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus

Een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus wordt gecommuniceerd op de website van het Ctgbhttps://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus—desinfectie/vrijstelling

Meer informatie is ook te vinden op Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...