Nieuws Corona en desinfectiemiddelen

Corona en desinfectiemiddelen

13 april 2021

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen COVID19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden. Biociden mogen in Nederland alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten door het Ctgb (College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden), dat zijn toegelaten middelen. Omdat er voor virussen niet voldoende toegelaten middelen beschikbaar waren, zijn er tijdelijke vrijstellingen afgegeven door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. 

In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor onder andere niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen (zoals de vrijstelling voor de WHO-formuleringen). Deze vrijstellingen zijn inmiddels verlopen en op 5 maart 2021 zijn twee nieuwe vrijstellingen van kracht, een voor handdesinfectie en een voor oppervlaktedesinfectie.

Vanaf 5 maart jl. mogen dus naast de toegelaten middelen ook middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt worden voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus.

Meer informatie over de nieuwe vrijstellingen is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus

Een lijst met toegelaten en vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus wordt gecommuniceerd op de website van het Ctgbhttps://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus—desinfectie/vrijstelling

Meer informatie is ook te vinden op Corona en persoonlijke beschermingsmiddelen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


Lees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...