Constructief Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte

6 december 2018

Blokhuis, Bruins, de Jonge

Donderdag 29 november 2018 vond het Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte plaats. Een groot deel van het overleg ging over subsidies voor partijen die keuzehulp bij ongewenste zwangerschapverstrekken. Dit onderwerp zal een vervolg kennen in een plenair debat.

Uit de vaste kamercommissie klonk een pleidooi voor het afschaffen van de eigen bijdrage; zowel voor de ziekenhuisbevalling als voor de NIPT-test. Minister de Jonge heeft geantwoord daar geen ruimte voor te maken en met andere middelen een effectievere bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van die geboorte-uitkomsten. Vooral het programma Kansrijke Start, met daarbij de nadruk op het integraal verbinden van het sociaal domein met de keten van de geboortezorg, wordt door de minister een aantal malen genoemd. De doelen van Kansrijke Start zullen met een nog in te richten programmamonitor worden gemeten.

Uiteraard was de acute verloskunde in relatie tot het gebrek aan baringsbedden een issue. De minister heeft aangegeven opnieuw te willen kijken op plekken om te zien wat daar precies nodig is om de problemen op te lossen, o.a. meer inzet op capaciteitsplanning of informatiesystemen. Er zal (zoals eerder al door minister Bruins beloofd) opnieuw gekeken worden naar de 45 minuten-norm.

Er is gesproken over substitutie. De minister gaat met verzekeraars spreken en riep andere partijen op dat ook te doen. De Jonge: “Op dit moment is een zestal regio’s op basis van de beleidsregel integrale bekostiging al aan de slag met die integrale geboortezorg. Een aantal fracties heeft gevraagd: wat doe je nou om te zorgen dat je de substitutie van tweede lijn naar eerste lijn daadwerkelijk vormgeeft? Nou, zo dus! In die zes regio’s gebeurt dat ook volop. Maar het zijn maar zes regio’s en er zijn er 76. We hebben dus nog een hele tijd te gaan. Daarvoor is het wel nodig om te stimuleren dat die stap wordt gezet, omdat die integrale bekostiging echt veel meer mogelijkheden biedt om daadwerkelijk integrale geboortezorg te leveren”.

Of integrale bekostiging breed zal worden ingevoerd zal afhangen van het de monitor van het RIVM en het advies van de NZa serieus en die zullen in de zomer van 2020 worden opgeleverd. Besluitvorming over het invoeren van integrale bekostiging zal daarom dus ook pas na deze rapportage plaatsvinden. De NZa heeft uitgezocht dat het (technisch) mogelijk is dat er 2 systemen naast elkaar kunnen bestaan en dat onzekerheid over de uitkomst van de evaluatie geen reden zou mogen zijn voor VSV’s om nu niet over te stappen op integrale bekostiging.


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...