Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

21 januari 2021

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de zorg voor kwaliteit in de geboortezorg.

Bij het implementeren van de landelijke indicatorenset heeft het Zorginstituut destijds de Netto Promoter Score in de set opgenomen omdat de geboortezorgpartijen het niet eens werden over de te kiezen vragenlijst. De (verplichte) metingen met de NPS score hadden weinig toegevoegde waarde in de zorg voor kwaliteit.

De werkgroep indicatoren waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s, de NVZ, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars in vertegenwoordigd zijn, hebben afgelopen jaar gewerkt aan een compacte landelijke Patiënt Reported Experience Measure (PREM) die goed gebruikt kan worden als eerste screening op welke onderwerpen in het zorgproces extra aandacht nodig is volgens de cliënten. De werkgroep vond het bij de ontwikkeling van de vragenlijst belangrijk om goed af te stemmen met de gebruikers: de cliënten en de zorgverleners. Maar ook om aansluiting te zoeken bij bestaande vragenlijsten zoals de ICHOM vragenlijsten. De concept vragenlijst ligt nu voor te commentaar en zal verder dit jaar gevalideerd worden. Hij zou dan in 2022 de NPS-meting kunnen vervangen.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.