Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

21 januari 2021

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de zorg voor kwaliteit in de geboortezorg.

Bij het implementeren van de landelijke indicatorenset heeft het Zorginstituut destijds de Netto Promoter Score in de set opgenomen omdat de geboortezorgpartijen het niet eens werden over de te kiezen vragenlijst. De (verplichte) metingen met de NPS score hadden weinig toegevoegde waarde in de zorg voor kwaliteit.

De werkgroep indicatoren waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s, de NVZ, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars in vertegenwoordigd zijn, hebben afgelopen jaar gewerkt aan een compacte landelijke Patiënt Reported Experience Measure (PREM) die goed gebruikt kan worden als eerste screening op welke onderwerpen in het zorgproces extra aandacht nodig is volgens de cliënten. De werkgroep vond het bij de ontwikkeling van de vragenlijst belangrijk om goed af te stemmen met de gebruikers: de cliënten en de zorgverleners. Maar ook om aansluiting te zoeken bij bestaande vragenlijsten zoals de ICHOM vragenlijsten. De concept vragenlijst ligt nu voor te commentaar en zal verder dit jaar gevalideerd worden. Hij zou dan in 2022 de NPS-meting kunnen vervangen.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...