Commentaarronde en accordering nieuwe landelijke PREMlijst

21 januari 2021

In de Zorgstandaard staat aangegeven dat het belangrijk is om de stem van de cliënt mee te nemen in de zorg voor kwaliteit in de geboortezorg.

Bij het implementeren van de landelijke indicatorenset heeft het Zorginstituut destijds de Netto Promoter Score in de set opgenomen omdat de geboortezorgpartijen het niet eens werden over de te kiezen vragenlijst. De (verplichte) metingen met de NPS score hadden weinig toegevoegde waarde in de zorg voor kwaliteit.

De werkgroep indicatoren waarin alle geboortezorgpartijen inclusief de Federatie VSV’s, de NVZ, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars in vertegenwoordigd zijn, hebben afgelopen jaar gewerkt aan een compacte landelijke Patiënt Reported Experience Measure (PREM) die goed gebruikt kan worden als eerste screening op welke onderwerpen in het zorgproces extra aandacht nodig is volgens de cliënten. De werkgroep vond het bij de ontwikkeling van de vragenlijst belangrijk om goed af te stemmen met de gebruikers: de cliënten en de zorgverleners. Maar ook om aansluiting te zoeken bij bestaande vragenlijsten zoals de ICHOM vragenlijsten. De concept vragenlijst ligt nu voor te commentaar en zal verder dit jaar gevalideerd worden. Hij zou dan in 2022 de NPS-meting kunnen vervangen.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...