BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

6 april 2020

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke wijze het Bespreken van Uitkomsten van de Zorg met de Zwangere kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en met name op het vlak van Samen Beslissen, worden als gevolg van de COVID-19 crisis tijdelijk stilgezet. Dit betekent vertraging in dit ICHOM onderzoekstraject over waardegedreven zorg (ICHOM). Wel zal verder worden gewerkt aan het doorontwikkelen van diverse randvoorwaarden als verdere inrichting en doorontwikkeling van het dashboard met normwaarden, opstellen governance data, opstellen kwaliteitsbespreking aan de hand van Perined data en PROMS etc.

Lees meer in de nieuwsbrief van BUZZ.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...