BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

6 april 2020

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke wijze het Bespreken van Uitkomsten van de Zorg met de Zwangere kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en met name op het vlak van Samen Beslissen, worden als gevolg van de COVID-19 crisis tijdelijk stilgezet. Dit betekent vertraging in dit ICHOM onderzoekstraject over waardegedreven zorg (ICHOM). Wel zal verder worden gewerkt aan het doorontwikkelen van diverse randvoorwaarden als verdere inrichting en doorontwikkeling van het dashboard met normwaarden, opstellen governance data, opstellen kwaliteitsbespreking aan de hand van Perined data en PROMS etc.

Lees meer in de nieuwsbrief van BUZZ.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...