BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

Overzicht
Home > nieuws > BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke wijze het Bespreken van Uitkomsten van de Zorg met de Zwangere kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en met name op het vlak van Samen Beslissen, worden als gevolg van de COVID-19 crisis tijdelijk stilgezet. Dit betekent vertraging in dit ICHOM onderzoekstraject over waardegedreven zorg (ICHOM). Wel zal verder worden gewerkt aan het doorontwikkelen van diverse randvoorwaarden als verdere inrichting en doorontwikkeling van het dashboard met normwaarden, opstellen governance data, opstellen kwaliteitsbespreking aan de hand van Perined data en PROMS etc.

Lees meer in de nieuwsbrief van BUZZ.