BUZZ & Covid-19, tijdelijke stopzetting pilots

6 april 2020

De activiteiten in het kader van de pilots in de 7 VSV’s van het BUZZ-traject, waarin onderzocht wordt op welke wijze het Bespreken van Uitkomsten van de Zorg met de Zwangere kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de geboortezorg en met name op het vlak van Samen Beslissen, worden als gevolg van de COVID-19 crisis tijdelijk stilgezet. Dit betekent vertraging in dit ICHOM onderzoekstraject over waardegedreven zorg (ICHOM). Wel zal verder worden gewerkt aan het doorontwikkelen van diverse randvoorwaarden als verdere inrichting en doorontwikkeling van het dashboard met normwaarden, opstellen governance data, opstellen kwaliteitsbespreking aan de hand van Perined data en PROMS etc.

Lees meer in de nieuwsbrief van BUZZ.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...