PBM eerste lijn - risiconiveau zeer ernstig

Overzicht
Home > nieuws > PBM eerste lijn - risiconiveau zeer ernstig

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het dragen van beschermende persoonlijke middelen? In de tweede lijn is het ziekenhuisbeleid in deze leidend. In de eerste lijn geldt het volgende:

We gaan uit van drie scenario’s:

  1. Scenario 1: cliënt heeft klachten en/of een positieve test.
  2. Scenario 2: cliënt heeft geen klachten en/of een positieve test. Zorgverlening vindt plaats binnen 1,5 meter.
  3. Scenario 3: cliënt heeft geen klachten en/of een positieve test. Zorgverlening vindt plaats op 1,5 meter of meer.
 PrenataalNataal en Postnataal
Scenario 1 cliënt met Covid-19 (-verdenking).Zorgverlener volledig PBM*. Cliënt draagt mondmaskerVolledig PBM, cliënt draagt geen mondmasker
Scenario 2 cliënt geen Covid-19 (-verdenking).
Zorg < 1,5 meter
Zorgverlener mondneusmasker** en goede handhygiëne. Cliënt draagt mondneusmaskerMondneusmasker en goede handhygiëne, client draagt geen mondneusmasker
Scenario 3 cliënt geen Covid-19 (-verdenking).
Zorg > 1,5 meter
Eigen professionele afweging.  Advies: zowel zorgverlener als cliënt mondneusmasker.Eigen professionele afweging,
PBM risicosituatie zeer ernstig eerste Lijn

*PBM: minimaal mondneusmasker type IIR, spatbril, schort en handschoenen.

** het mondneusmasker is type IIR