Nieuws PBM eerste lijn – risiconivea...

PBM eerste lijn - risiconiveau zeer ernstig

16 oktober 2020

Sinds woensdag 14-10-2020 geldt het Covid-19-risiconiveau ‘zeer ernstig’. De afgekondigde maatregelen gelden voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het dragen van beschermende persoonlijke middelen? In de tweede lijn is het ziekenhuisbeleid in deze leidend. In de eerste lijn geldt het volgende:

We gaan uit van drie scenario’s:

  1. Scenario 1: cliënt heeft klachten en/of een positieve test.
  2. Scenario 2: cliënt heeft geen klachten en/of een positieve test. Zorgverlening vindt plaats binnen 1,5 meter.
  3. Scenario 3: cliënt heeft geen klachten en/of een positieve test. Zorgverlening vindt plaats op 1,5 meter of meer.
 PrenataalNataal en Postnataal
Scenario 1 cliënt met Covid-19 (-verdenking).Zorgverlener volledig PBM*. Cliënt draagt mondmaskerVolledig PBM, cliënt draagt geen mondmasker
Scenario 2 cliënt geen Covid-19 (-verdenking).
Zorg < 1,5 meter
Zorgverlener mondneusmasker** en goede handhygiëne. Cliënt draagt mondneusmaskerMondneusmasker en goede handhygiëne, client draagt geen mondneusmasker
Scenario 3 cliënt geen Covid-19 (-verdenking).
Zorg > 1,5 meter
Eigen professionele afweging.  Advies: zowel zorgverlener als cliënt mondneusmasker.Eigen professionele afweging,
PBM risicosituatie zeer ernstig eerste Lijn

*PBM: minimaal mondneusmasker type IIR, spatbril, schort en handschoenen.

** het mondneusmasker is type IIR


Lees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...