Bo Geboortezorg verwacht veel voordelen van de KLIM-pilot

4 april 2023

De pilot loopt nog een tijdje, maar nu al denkt Bo Geboortezorg de nodige vruchten te zullen plukken van deze nieuwe indicatiemethodiek

Bo Geboortezorg is in september 2022 gestart met een pilot waarin het gebruik van de Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek (KLIM) wordt onderzocht. Het doel is een nieuwe indicatiemethodiek te ontwikkelen die past bij de behoefte van het gezin, de sector en partners in de integrale geboortezorg, waarmee kraamzorg echt op maat kan worden geïndiceerd. Deze nieuwe indicatiemethode heet de KLIM.

De KLIM is ontwikkeld door Bo Geboortezorg. De projectgroep die zich bezighoudt met de pilot bestaat uit een aantal betrokken vertegenwoordigers van kraamzorgorganisaties en een vertegenwoordiger van het KCKZ. In de klankbordgroep zitten stakeholders uit de geboortezorg zoals de NBvK, cliëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars.

De Kraamzorg Landelijke Indicatie Methodiek

In de eerste plaats is de verwachting dat dankzij de KLIM de kraamzorg beter aansluit op de behoefte van het gezin. Daarnaast zorgt de KLIM ervoor dat er geen dagen of uren van de kraamzorg worden afgetrokken, zodra de kraamvrouw langer in het ziekenhuis moet verblijven.

E-health
Een derde voordeel is dat moeders en baby’s die meer zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk krijgen. Verder heeft de methodiek als pluspunt dat het kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen in de (geboorte)zorg, en dus ook met nieuwe implementaties zoals e-health toepassingen.

Zorg op maat
Zorginhoud én zorgomvang op maat zijn de twee belangrijke doelen van de nieuwe methodiek. Om de inhoud van zorg op maat aan te bieden brengt de kraamzorgorganisatie eerst de zorgbehoefte in kaart door middel van de GIZ-methodiek, waarna de zorgdoelen worden geformuleerd. Met het indiceren van een passend zorgpakket wordt de zorgomvang op maat bepaald. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vaststaande objectieve criteria. Na de bevalling kunnen de zorgdoelen en, indien nodig, het zorgpakket worden bijgesteld.

Pilot bij KraamZus
De pilot is afgelopen najaar gestart bij kraamzorgorganisatie KraamZus in Noord-Nederland. Daar wordt gewerkt met een interventiegroep en een controlegroep. De eerste groep krijgt zorg volgens de KLIM, de tweede volgens het LIP. Verloskundigen, kraamverzorgenden, consulenten en cliënten vullen gedurende de pilot vragenlijsten in. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot zou de KLIM op termijn de huidige indicatiemethodiek moeten gaan vervangen.

Deze infographic informeert je over de KLIM en wat de pilot inhoudt.

Daarnaast is er ook een Q&A opgesteld, mocht je nog aanvullende vragen hebben.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...