Bo Geboortezorg: “Project partuspoules in volle gang”

15 september 2021

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg is samen met vier leden van KSV Amsterdam begin juli van start gegaan met de pilot ‘PartusAmsterdam’. ‘PartusAmsterdam’ maakt onderdeel uit van het project partuspoules; een onderzoek naar de inzet van regionale partuspoules om de werkdruk onder kraamverzorgenden te verminderen. De pilot draait op volle toeren. De vier kraamzorgorganisaties die deelnemen zijn: De Kraamvogel, de Kleine Amsterdammer, Kraamzorg Mammae Mia en de Kraamspecialist.

Project partuspoules
Het project ‘Inzet partuspoules’ is een tweejarig project waarmee Bo onderzoek doet naar partuspoules als effectief instrument voor het verminderen van de ervaren werkdruk onder de kraamverzorgenden en het duurzaam inzetten van de kraamverzorgenden. Daarnaast beoogt de inzet van regionale partuspoule waarborging van kwaliteit en clienttevredenheid.
Voor meer informatie over het project bekijk Bo haar website. Of kijk de animatiefilm hieronder

Video over het partuspoules project

‘PartusAmsterdam’
‘PartusAmsterdam’ is een van de twee pilots die Bo in het project uitvoert. De regionale poule is opgezet voor avond en nachtdiensten en wordt gebruikt voor zowel thuisbevallingen als ziekenhuisbevallingen in Amsterdam..

In de pilot worden enquêtes/interviews afgenomen bij kraamverzorgenden, verloskundigen, cliënten en directieleden. Hierbij wordt o.a. ingegaan op kwaliteit, samenwerking, werkdruk, clientervaring, organisatie zorg, bedrijfsvoering en kosten. Eind oktober loopt de eerste pilot af. De verwachting is dat eind dit jaar ook pilot nummer 2 start. Eind dit jaar verwacht Bo de eerste resultaten te kunnen delen.

Wat is een regionale partuspoules?
Een regionale partuspoule is een poules waarin kraamverzorgenden van meerdere organisaties worden geclusterd voor het assisteren van bevallingen in die regio.

Met het inzetten van regionale partuspoules:

  • Hoeven er minder kraamverzorgenden op wacht te staan
  • Wordt het wachten veelal minder lang
  • Wordt de werkdruk minder
  • Wordt het werk efficiënter

Heb je vragen? Neem dan contact op met Bo Geboortezorg.


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...