Nieuws Update beschermende middelen

Update beschermende middelen

9 april 2020

In de stand-van-zaken brief van de minister over COVID-19 van 7 april jl wordt o.a. over persoonlijke beschermende middelen gesproken. Zoals ook bleek in het Coronadebat van 8 april jl is er nog steeds sprake van schaarste. Minister Hugo de Jonge heeft in het debat aangegeven dat er nog voor de Paasdagen een aangescherpt afwegingskader komt om de persoonlijke beschermingsmiddelen evenwichtig te verdelen. Het is uiteraard van groot belang dat geboortezorgprofessionals zich goed kunnen beschermen en testen tegen Corona.

Voor bevallingen in de thuissituatie is er zorg over de beschikbaarheid van voldoende beschermingsmiddelen voor verloskundigen en kraamverzorgenden. Nu is die zorg er voor álle zorgpartijen. Gelukkig beginnen de berichten over binnenkomende partijen mondkapjes op het internet te circuleren. Desalniettemin hebben de geboortezorgpartijen aan de bel getrokken omdat in niet in alle RAOZ-regio’s de geboortezorg wat betreft beschermende middelen al voldoende in beeld is. Dit signaal hebben wij  afgegeven aan GGD-GHOR Nederland, de LNAZ en het ministerie van VWS. Hebben uw eerstelijnsverloskundigen en kraamzorgorganisaties in uw regio onvoldoende beschermingsmiddelen, dan kunt u zich het beste wenden tot het Corona-crisisteam in uw regio en meer specifiek de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD-GHOR.

Algemene richtlijnen RIVM gebruik beschermende middelen

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis dienen altijd de algemene hygiënerichtlijnen volgen:

  • Geen handen geven
  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe coronavirus kan het ook in de geboortezorg in de volgende situaties nodig zijn nodig zijn om extra persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen:

  • A. Ter bescherming van de medewerker bij een hoestende/niezende patiënt verdacht voor coronavirusinfectie
  • B. Ter bescherming van de patiënt bij een hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19

PBM bestaat uit tenminste een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld te worden.


Lees ook

28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...
20 januari 2022
Corona

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten...