Belronde is begonnen

10 juli 2020

CPZ belt ieder jaar met elk VSV. Op deze manier houden we contact met het veld. We horen wat er leeft en speelt in het land en wat VSV’s nodig hebben om de integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Wij houden rekening met deze wensen en informatie in het door ons te ontwikkelen ondersteuningsaanbod van diensten en producten. 

Inmiddels is de belronde gestart en hebben we al een klein aantal VSV’s uitgebreid gesproken.

Wat wij tot nu toe horen is dat  VSV’s in een afrondende fase zitten, voor wat betreft de implementatie van de ZIG. Leuk om te merken is dat VSV besturen zich verder professionaliseren en spreken over jaarplannen met speerpunten, coördinatie en implementatie van ontwikkelde producten zoals het geboorteplan of kwaliteitscyclus . Dat  integrale geboortezorgorganisaties op deze gestructureerde manier werken, was een paar jaar geleden nog niet zichtbaar. Mogelijk heeft deze ontwikkeling binnen het VSV op de organisatie steun gehad bij de VSV toolkit die CPZ ontwikkelde.

Een knelpunt dat we horen is dat er onvoldoende menskracht en geld beschikbaar is om het werk gedaan te krijgen. Daarnaast is bekostiging van zorg, door verschuiving van werk of een integrale manier in de aanpak, een vraagstuk dat lastig valt op te lossen vanuit de monodisciplinaire beleidsregels. Deze signalen neemt het CPZ mee in de evaluatie van de ZIG.


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...