Belronde is begonnen

10 juli 2020

CPZ belt ieder jaar met elk VSV. Op deze manier houden we contact met het veld. We horen wat er leeft en speelt in het land en wat VSV’s nodig hebben om de integrale geboortezorg goed vorm te kunnen geven. Wij houden rekening met deze wensen en informatie in het door ons te ontwikkelen ondersteuningsaanbod van diensten en producten. 

Inmiddels is de belronde gestart en hebben we al een klein aantal VSV’s uitgebreid gesproken.

Wat wij tot nu toe horen is dat  VSV’s in een afrondende fase zitten, voor wat betreft de implementatie van de ZIG. Leuk om te merken is dat VSV besturen zich verder professionaliseren en spreken over jaarplannen met speerpunten, coördinatie en implementatie van ontwikkelde producten zoals het geboorteplan of kwaliteitscyclus . Dat  integrale geboortezorgorganisaties op deze gestructureerde manier werken, was een paar jaar geleden nog niet zichtbaar. Mogelijk heeft deze ontwikkeling binnen het VSV op de organisatie steun gehad bij de VSV toolkit die CPZ ontwikkelde.

Een knelpunt dat we horen is dat er onvoldoende menskracht en geld beschikbaar is om het werk gedaan te krijgen. Daarnaast is bekostiging van zorg, door verschuiving van werk of een integrale manier in de aanpak, een vraagstuk dat lastig valt op te lossen vanuit de monodisciplinaire beleidsregels. Deze signalen neemt het CPZ mee in de evaluatie van de ZIG.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...