Bekendmaking cijfers Geboortezorg 2015 door Perined

30 december 2016

Perined heeft donderdag 29 december de geboortezorg cijfers 2015 bekend gemaakt. De interpretatie van deze cijfers moet nog gedaan worden. Duidelijk is wel dat er een stagnatie van de daling in babysterfte cijfers lijkt te zijn. De implementatie van de Zorgstandaard waarin de naadloze samenwerking van zorgverleners wordt geregeld blijft onverminderd belangrijk. Hier gaan alle zorgverleners onder regie van het College Perinatale Zorg in 2017 hard mee aan het werk.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...