AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

18 februari 2020

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar de kraamzorg mee kampt. De kamerleden wezen eensgezind op eerder gemaakte afspraken: Tijdens het AO van december 2019 had minister Bruins immers ook al toegezegd dat kraamzorgpartijen en verzekeraars met elkaar gaan spreken over de tarieven.

Meerdere kamerleden constateerden dat er sinds december heel erg weinig was gebeurd. Bruins beaamde dat ‘het noodzakelijk is dat de partijen in de sector nu echt met elkaar in alle openheid gaan praten. Het is noodzakelijk dat kraamzorgpartijen goede inhoudelijke meldingen bij de NZa maken en “het boek open doen” bij de verzekeraars.’  

De Tweede Kamerfracties vinden echter dat de minister nu directer moet ingrijpen. Een motie waarmee Bruins wordt gemaand ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars de max-max-tarieven voor de kraamzorg meteen invoeren (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020) werd ingediend.


Lees ook

30 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Interview met oud-bestuurslid Joël Gijzen

‘Toewerken naar integrale geboortezorg is een gecompliceerde opdracht, de faciliterende en aanjagende rol van het CPZ is belangrijk in dit...
24 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders mei 2023

Tijdens de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders wordt je bijgepraak over enkele belangrijke thema's uit de integrale geboortezorg.
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Jan Berkelmans nieuw bestuurslid CPZ

Recent nam Joël Gijzen afscheid als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Jan Berkelmans. Achtergrond Jan werkt bij zorgverzekeraar ONVZ en...