AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

18 februari 2020

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar de kraamzorg mee kampt. De kamerleden wezen eensgezind op eerder gemaakte afspraken: Tijdens het AO van december 2019 had minister Bruins immers ook al toegezegd dat kraamzorgpartijen en verzekeraars met elkaar gaan spreken over de tarieven.

Meerdere kamerleden constateerden dat er sinds december heel erg weinig was gebeurd. Bruins beaamde dat ‘het noodzakelijk is dat de partijen in de sector nu echt met elkaar in alle openheid gaan praten. Het is noodzakelijk dat kraamzorgpartijen goede inhoudelijke meldingen bij de NZa maken en “het boek open doen” bij de verzekeraars.’  

De Tweede Kamerfracties vinden echter dat de minister nu directer moet ingrijpen. Een motie waarmee Bruins wordt gemaand ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars de max-max-tarieven voor de kraamzorg meteen invoeren (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020) werd ingediend.


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...