AO Zwangerschap en Geboorte 13/2/2020 lijkt herhaling van zetten voor de kraamzorg

18 februari 2020

Tijdens het zeer druk bezochte AO zwangerschap en geboorte sprak Minister Bruins met de Kamer over de financiële problemen waar de kraamzorg mee kampt. De kamerleden wezen eensgezind op eerder gemaakte afspraken: Tijdens het AO van december 2019 had minister Bruins immers ook al toegezegd dat kraamzorgpartijen en verzekeraars met elkaar gaan spreken over de tarieven.

Meerdere kamerleden constateerden dat er sinds december heel erg weinig was gebeurd. Bruins beaamde dat ‘het noodzakelijk is dat de partijen in de sector nu echt met elkaar in alle openheid gaan praten. Het is noodzakelijk dat kraamzorgpartijen goede inhoudelijke meldingen bij de NZa maken en “het boek open doen” bij de verzekeraars.’  

De Tweede Kamerfracties vinden echter dat de minister nu directer moet ingrijpen. Een motie waarmee Bruins wordt gemaand ervoor te zorgen dat zorgverzekeraars de max-max-tarieven voor de kraamzorg meteen invoeren (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020) werd ingediend.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...