Analyse acute verloskunde in ziekenhuizen

13 juli 2022

Met een brief heeft minister Ernst Kuipers de kamer geïnformeerd over feiten en cijfers acute zorg, nav een cijfermatig overzicht van het RIVM over de vraag naar, het gebruik van en het aanbod van acute zorg.

Toename aantal gevoelige ziekenhuizen

Het RIVM heeft in de jaarlijkse bereikbaarheidsanalyse modelmatig berekend welke ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling of met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45-minutennorm. Met ‘gevoelig’ wordt bedoeld dat sluiting van de SEH van het betreffende ziekenhuis tot gevolg heeft dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een SEH vervoerd kunnen worden, in vergelijking met de situatie wanneer deze SEH open is. Ditzelfde geldt ook voor afdelingen acute verloskunde.

Aantal gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde van 14 naar 31

De minister beschrijft in zijn brief dat de oorzaak van de toename vooral als gevolg van langere rijtijden (lagere snelheden) moet worden bezien. De minister schrijft een alternatief voor de 45-minutennorm te zullen verkennen.


Lees ook

7 september 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.
29 juni 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Nieuwe functionaliteit in LPZ geboortezorgdashboard: Registreren van weigeringen

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijnsverloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij...