Nieuws Analyse acute verloskunde in zieken...

Analyse acute verloskunde in ziekenhuizen

13 juli 2022

Met een brief heeft minister Ernst Kuipers de kamer geïnformeerd over feiten en cijfers acute zorg, nav een cijfermatig overzicht van het RIVM over de vraag naar, het gebruik van en het aanbod van acute zorg.

Toename aantal gevoelige ziekenhuizen

Het RIVM heeft in de jaarlijkse bereikbaarheidsanalyse modelmatig berekend welke ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling of met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45-minutennorm. Met ‘gevoelig’ wordt bedoeld dat sluiting van de SEH van het betreffende ziekenhuis tot gevolg heeft dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een SEH vervoerd kunnen worden, in vergelijking met de situatie wanneer deze SEH open is. Ditzelfde geldt ook voor afdelingen acute verloskunde.

Aantal gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde van 14 naar 31

De minister beschrijft in zijn brief dat de oorzaak van de toename vooral als gevolg van langere rijtijden (lagere snelheden) moet worden bezien. De minister schrijft een alternatief voor de 45-minutennorm te zullen verkennen.


Lees ook

22 december 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Alle ROAZ-regio’s gestart met implementatie landelijk dekkend dashboard geboortezorgcapaciteit

Alle ROAZ-regio’s zijn daadwerkelijk gestart met het implementeren van het dashboard voor de geboortezorgcapaciteit. Dit heeft het LNAZ, dat de...
16 november 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 9/11/2022 is er in de...
16 november 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteitsdruk verminderen in de geboortezorg

In Zuidwest-Nederland doen ze het gewoon! Dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat is helaas geen verrassing meer....