Nieuws Analyse acute verloskunde in zieken...

Analyse acute verloskunde in ziekenhuizen

13 juli 2022

Met een brief heeft minister Ernst Kuipers de kamer geïnformeerd over feiten en cijfers acute zorg, nav een cijfermatig overzicht van het RIVM over de vraag naar, het gebruik van en het aanbod van acute zorg.

Toename aantal gevoelige ziekenhuizen

Het RIVM heeft in de jaarlijkse bereikbaarheidsanalyse modelmatig berekend welke ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling of met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45-minutennorm. Met ‘gevoelig’ wordt bedoeld dat sluiting van de SEH van het betreffende ziekenhuis tot gevolg heeft dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een SEH vervoerd kunnen worden, in vergelijking met de situatie wanneer deze SEH open is. Ditzelfde geldt ook voor afdelingen acute verloskunde.

Aantal gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde van 14 naar 31

De minister beschrijft in zijn brief dat de oorzaak van de toename vooral als gevolg van langere rijtijden (lagere snelheden) moet worden bezien. De minister schrijft een alternatief voor de 45-minutennorm te zullen verkennen.


Lees ook

13 juli 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

Capaciteitsdashboard naar nieuwe fase?

Geboortezorgpartijen vragen de LNAZ het capaciteitsdashboard door te ontwikkelen op het registreren van "weigeringen" en instroomcijfers Het LPZ dashboard geeft...
20 januari 2022
Capaciteit & toegankelijkheid

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

In de verschillende ROAZ-regio's is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de...
8 oktober 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de...