Alle VSV’s bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

22 mei 2019

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend zorgverlener streeft ernaar om de regierol van de zwangere zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze zorgprofessional, meestal de verloskundige, bewaakt het belang van de zwangere, ondersteunt het zelfmanagement en zorgt ervoor dat de integrale zorg zoveel als mogelijk wordt geleverd volgens het opgestelde geboorteplan.

Volgens de zelfrapportage van de VSV’s in de openbare indicatorenset van het Zorginstituut Nederland (ZiN) over verslagjaar 2017 en 2018 zien we het volgende beeld:

Het maakt duidelijk dat alle VSV’s bezig zijn met het implementeren van de coördinerend zorgverlener. Tweederde van de VSV’s heeft het al op orde en éénderde van de VSV’s is ermee aan de slag. Dit geeft ook aan dat bij de invoering nog best wat komt kijken. Allerlei aspecten van de organisatie van de integrale geboortezorg zijn een randvoorwaarde voor een goed functionerend vast aanspreekpunt voor de zwangere: goede afspraken tussen 1ste en 2de lijn, het individueel geboorteplan, systematische overdracht binnen het integrale geboortezorg team en uiteraard de attitude van “Samen Beslissen”.

Allerlei vragen kunnen hierbij aan de orde komen:

  • Welke zorgverlener is het meest voor de hand liggend als vast aanspreekpunt?
  • Verandert bij een overdracht  van de 1ste naar de 2de lijn dan ook het vaste aanspreekpunt voor de zwangere ?
  • Wat weegt zwaarder: dat de zwangere steeds contact heeft bij de controles met de coördinerend zorgverlener of dat zij op de dag dat het haar het best uitkomt bij een goed geïnformeerde collega op controle komt?

    Voor antwoorden en praktijkvoorbeelden kan het digitaal spreekuur van september 2018 worden geraadpleegd.

Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...