Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

22 mei 2019

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend zorgverlener streeft ernaar om de regierol van de zwangere zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze zorgprofessional, meestal de verloskundige, bewaakt het belang van de zwangere, ondersteunt het zelfmanagement en zorgt ervoor dat de integrale zorg zoveel als mogelijk wordt geleverd volgens het opgestelde geboorteplan.

Volgens de zelfrapportage van de VSV’s in de openbare indicatorenset van het Zorginstituut Nederland (ZiN) over verslagjaar 2017 en 2018 zien we het volgende beeld:

Het maakt duidelijk dat alle VSV’s bezig zijn met het implementeren van de coördinerend zorgverlener. Tweederde van de VSV’s heeft het al op orde en éénderde van de VSV’s is ermee aan de slag. Dit geeft ook aan dat bij de invoering nog best wat komt kijken. Allerlei aspecten van de organisatie van de integrale geboortezorg zijn een randvoorwaarde voor een goed functionerend vast aanspreekpunt voor de zwangere: goede afspraken tussen 1ste en 2de lijn, het individueel geboorteplan, systematische overdracht binnen het integrale geboortezorg team en uiteraard de attitude van “Samen Beslissen”.

Allerlei vragen kunnen hierbij aan de orde komen:

  • Welke zorgverlener is het meest voor de hand liggend als vast aanspreekpunt?
  • Verandert bij een overdracht  van de 1ste naar de 2de lijn dan ook het vaste aanspreekpunt voor de zwangere ?
  • Wat weegt zwaarder: dat de zwangere steeds contact heeft bij de controles met de coördinerend zorgverlener of dat zij op de dag dat het haar het best uitkomt bij een goed geïnformeerde collega op controle komt?

    Voor antwoorden en praktijkvoorbeelden kan het digitaal spreekuur van september 2018 worden geraadpleegd.

Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.