Alle VSV's bezig met implementatie coördinerend zorgverlener

22 mei 2019

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt het belang van een vaste coördinerende zorgverlener voor de zwangere aangegeven. Deze coördinerend zorgverlener streeft ernaar om de regierol van de zwangere zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze zorgprofessional, meestal de verloskundige, bewaakt het belang van de zwangere, ondersteunt het zelfmanagement en zorgt ervoor dat de integrale zorg zoveel als mogelijk wordt geleverd volgens het opgestelde geboorteplan.

Volgens de zelfrapportage van de VSV’s in de openbare indicatorenset van het Zorginstituut Nederland (ZiN) over verslagjaar 2017 en 2018 zien we het volgende beeld:

Het maakt duidelijk dat alle VSV’s bezig zijn met het implementeren van de coördinerend zorgverlener. Tweederde van de VSV’s heeft het al op orde en éénderde van de VSV’s is ermee aan de slag. Dit geeft ook aan dat bij de invoering nog best wat komt kijken. Allerlei aspecten van de organisatie van de integrale geboortezorg zijn een randvoorwaarde voor een goed functionerend vast aanspreekpunt voor de zwangere: goede afspraken tussen 1ste en 2de lijn, het individueel geboorteplan, systematische overdracht binnen het integrale geboortezorg team en uiteraard de attitude van “Samen Beslissen”.

Allerlei vragen kunnen hierbij aan de orde komen:

  • Welke zorgverlener is het meest voor de hand liggend als vast aanspreekpunt?
  • Verandert bij een overdracht  van de 1ste naar de 2de lijn dan ook het vaste aanspreekpunt voor de zwangere ?
  • Wat weegt zwaarder: dat de zwangere steeds contact heeft bij de controles met de coördinerend zorgverlener of dat zij op de dag dat het haar het best uitkomt bij een goed geïnformeerde collega op controle komt?

    Voor antwoorden en praktijkvoorbeelden kan het digitaal spreekuur van september 2018 worden geraadpleegd.

Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...