Nieuws Accordering indicatoren Integrale G...

Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg

15 december 2022

Zoals waarschijnlijk bekend, zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) nog niet geaccordeerd en heeft het Zorginstituut de scores nog niet gepubliceerd. De registratiegegevens van verslagjaar 2021 zijn nu op advies van Perined door de werkgroep indicatoren waaraan alle geboortezorgpartijen deelnemen, voldoende betrouwbaar gevonden voor aanlevering voor de openbare database (ODB) van het Zorginstituut Nederland.

De ziekenhuizen kunnen namens de VSV’s deze data via Perined accorderen. Onderstaande brief is door ZiN aan de ziekenhuizen verstuurd. In deze brief doet het ZiN een dringend beroep op de medewerking van de ziekenhuizen om de scores alsnog te accorderen, aangezien deze indicatorscores in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de Integrale geboortezorg. Er is van 2 januari tot en met 28 februari 2023 de tijd voor.


Lees ook

22 december 2022
Kwaliteit

Meer onderzoek nodig naar sterfte rondom geboorte in Nederland

Nederland neemt opnieuw een middenpositie in qua geboortesterftecijfer ten opzichte van de andere onderzochte Europese landen. Sterfte rondom de geboorte...
22 december 2022
Kwaliteit

Nog een keer over de PREM

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de PREM nog eens onder de aandacht gebracht. Het belang is helder: je geeft...
15 december 2022
Kwaliteit

Landelijke geboortecijfers verslagjaar 2021 gepubliceerd

Afgelopen maandag 12 december heeft Perined de landelijke geboortezorgcijfers over het verslagjaar 2021 gepubliceerd. De kerncijfers 2021 zijn in de vorm van...