Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg

15 december 2022

Zoals waarschijnlijk bekend, zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) nog niet geaccordeerd en heeft het Zorginstituut de scores nog niet gepubliceerd. De registratiegegevens van verslagjaar 2021 zijn nu op advies van Perined door de werkgroep indicatoren waaraan alle geboortezorgpartijen deelnemen, voldoende betrouwbaar gevonden voor aanlevering voor de openbare database (ODB) van het Zorginstituut Nederland.

De ziekenhuizen kunnen namens de VSV’s deze data via Perined accorderen. Onderstaande brief is door ZiN aan de ziekenhuizen verstuurd. In deze brief doet het ZiN een dringend beroep op de medewerking van de ziekenhuizen om de scores alsnog te accorderen, aangezien deze indicatorscores in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de Integrale geboortezorg. Er is van 2 januari tot en met 28 februari 2023 de tijd voor.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...