Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg

15 december 2022

Zoals waarschijnlijk bekend, zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) nog niet geaccordeerd en heeft het Zorginstituut de scores nog niet gepubliceerd. De registratiegegevens van verslagjaar 2021 zijn nu op advies van Perined door de werkgroep indicatoren waaraan alle geboortezorgpartijen deelnemen, voldoende betrouwbaar gevonden voor aanlevering voor de openbare database (ODB) van het Zorginstituut Nederland.

De ziekenhuizen kunnen namens de VSV’s deze data via Perined accorderen. Onderstaande brief is door ZiN aan de ziekenhuizen verstuurd. In deze brief doet het ZiN een dringend beroep op de medewerking van de ziekenhuizen om de scores alsnog te accorderen, aangezien deze indicatorscores in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de Integrale geboortezorg. Er is van 2 januari tot en met 28 februari 2023 de tijd voor.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.