Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg

15 december 2022

Zoals waarschijnlijk bekend, zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) nog niet geaccordeerd en heeft het Zorginstituut de scores nog niet gepubliceerd. De registratiegegevens van verslagjaar 2021 zijn nu op advies van Perined door de werkgroep indicatoren waaraan alle geboortezorgpartijen deelnemen, voldoende betrouwbaar gevonden voor aanlevering voor de openbare database (ODB) van het Zorginstituut Nederland.

De ziekenhuizen kunnen namens de VSV’s deze data via Perined accorderen. Onderstaande brief is door ZiN aan de ziekenhuizen verstuurd. In deze brief doet het ZiN een dringend beroep op de medewerking van de ziekenhuizen om de scores alsnog te accorderen, aangezien deze indicatorscores in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de Integrale geboortezorg. Er is van 2 januari tot en met 28 februari 2023 de tijd voor.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...