Nieuws Aanpassingen coronamaatregelen zorg...

Aanpassingen coronamaatregelen zorgmedewerkers

27 december 2021

Naar aanleiding van de opkomst van de omikron-variant is het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) aangepast.

Personen die asymptomatisch een covid-19 infectie doormaken gaan voortaan 7 dagen in isolatie en alle huisgenoten en overige nauwe contacten (categorie 1 en 2 contacten) van een positief geteste persoon gaan in quarantaine.

Dit heeft uiteraard consequenties  voor de inzet van zorgmedewerkers. Daarom zijn de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) hierop aangepast.

Zorgmedewerkers die overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon mogen tijdens hun quarantaineperiode onder bepaalde voorwaarden wel werken

Het Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit | LCI richtlijnen (rivm.nl) is eveneens aangepast.

Het 135e OMT heeft (opnieuw) advies uitgebracht over het gebruik van mondneusmaskers in de zorg. In het OMT-advies wordt aangegeven dat er -met uitzondering van aerosolvormende medische handelingen- vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs is dat FFP2-maskers in de praktijk beter beschermen tegen COVID-19 dan chirurgische maskers IIR. Zoals eerder ook al het geval was wordt er wel ruimte gegeven om FFP2-maskers te gebruiken in situaties met intensieve blootstelling aan COVID-19 patiënten. De Kamerbrief over 135e OMT-advies COVID-19 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  is te vinden op de website van Rijksoverheid, met in de bijlage het 135e OMT advies en een brief van de minister over het ter beschikking stellen van FFP-2 maskers.

De Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) zijn naar aanleiding van het OMT-advies op enkele punten verduidelijkt mbt het gebruik van FFP-2-maskers. Tevens is er bij preventief gebruik van mondneusmaskers een verdere differentiatie aangebracht in de adviezen per risiconiveau.


Lees ook

19 mei 2022
Corona

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand...
28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...