Aanpassingen coronamaatregelen zorgmedewerkers

27 december 2021

Naar aanleiding van de opkomst van de omikron-variant is het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) aangepast.

Personen die asymptomatisch een covid-19 infectie doormaken gaan voortaan 7 dagen in isolatie en alle huisgenoten en overige nauwe contacten (categorie 1 en 2 contacten) van een positief geteste persoon gaan in quarantaine.

Dit heeft uiteraard consequenties  voor de inzet van zorgmedewerkers. Daarom zijn de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) hierop aangepast.

Zorgmedewerkers die overig nauw contact zijn van een positief geteste persoon mogen tijdens hun quarantaineperiode onder bepaalde voorwaarden wel werken

Het Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit | LCI richtlijnen (rivm.nl) is eveneens aangepast.

Het 135e OMT heeft (opnieuw) advies uitgebracht over het gebruik van mondneusmaskers in de zorg. In het OMT-advies wordt aangegeven dat er -met uitzondering van aerosolvormende medische handelingen- vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs is dat FFP2-maskers in de praktijk beter beschermen tegen COVID-19 dan chirurgische maskers IIR. Zoals eerder ook al het geval was wordt er wel ruimte gegeven om FFP2-maskers te gebruiken in situaties met intensieve blootstelling aan COVID-19 patiënten. De Kamerbrief over 135e OMT-advies COVID-19 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  is te vinden op de website van Rijksoverheid, met in de bijlage het 135e OMT advies en een brief van de minister over het ter beschikking stellen van FFP-2 maskers.

De Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen (rivm.nl) zijn naar aanleiding van het OMT-advies op enkele punten verduidelijkt mbt het gebruik van FFP-2-maskers. Tevens is er bij preventief gebruik van mondneusmaskers een verdere differentiatie aangebracht in de adviezen per risiconiveau.


Lees ook

22 maart 2023
Corona

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene...
17 januari 2023
Corona

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na...
14 september 2022
Corona

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen...