Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het vorige verslagjaar 2018 zijn:

  • de ziekenhuisindicatoren Zwangerschap en Bevalling zijn samengevoegd met de indicatoren Integrale Geboortezorg; 
  • de operationalisatie van de borstvoedingsindicator is gewijzigd;
  • de NPS wordt op een lager aggregatieniveau uitgevraagd;
  • de doorontwikkeling van de indicatoren 6 t/m 9.

De wijzigingen in de uitvraag van de NPS voor het verslagjaar 2019 zijn in het werkproces uitgebreider beschreven. Kijk hier voor de beschrijving.


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...