Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

Overzicht
Home > nieuws > Aanlevering indicatoren over verslagjaar 2019

19 februari is de set indicatoren voor integrale geboortezorg op Zorginzicht gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen van de indicatoren, verslagjaar 2019 t.o.v. het vorige verslagjaar 2018 zijn:

  • de ziekenhuisindicatoren Zwangerschap en Bevalling zijn samengevoegd met de indicatoren Integrale Geboortezorg; 
  • de operationalisatie van de borstvoedingsindicator is gewijzigd;
  • de NPS wordt op een lager aggregatieniveau uitgevraagd;
  • de doorontwikkeling van de indicatoren 6 t/m 9.

De wijzigingen in de uitvraag van de NPS voor het verslagjaar 2019 zijn in het werkproces uitgebreider beschreven. Kijk hier voor de beschrijving.