Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

7 december 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022. Dit komt door de technische problemen en financiële drempels voor de verloskundigenpraktijken. Het ontbreken van deze gegevens heeft een enorme impact op het landelijke beeld van de geboortezorg en daarmee ook op de indicatorscores van VSV’s. Een aantal indicatoren geven daardoor op dit moment geen compleet en reëel beeld over de zorg in de VSV’s. Perined gaat de verloskundigen aansporen om vóór 4 maart toch gegevens over 2022 en 2023 aan te leveren. Echter, zoals het er nu naar uitziet zullen er over 2022 en 2023 onvoldoende data aangeleverd worden vanuit de verloskundigenpraktijken. Dit komt door de kosten voor aanlevering en het standpunt van de KNOV dat extra kosten voor aanlevering niet op de verloskundigen verhaald mogen worden en het advies aan hun leden om niet te betalen voor aanlevering.

Op 10 november is er een overeenkomst getekend met de softwareleveranciers en de regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van gegevensuitwisseling onder hoede van BabyConnect, over het aanleveren van data conform de afspraken door partijen gemaakt in het DIG (Digitale infrastructuur Geboortezorg). Dit is uiteraard goed nieuws voor het aanleveren van de data in de toekomst. Nog niet bekend is welke prioriteiten en planning is afgesproken om de VISsen aan te passen voor adequate doorlevering aan Perined. Desondanks is het reëel te veronderstellen dat we op 1 maart niet genoeg records vanuit de eerste lijn binnen hebben om goede indicatoren te berekenen over 2022 en 2023.

De werkgroep Indicatoren Integrale geboortezorg heeft het volgende aangegeven:

  • Voor verslagjaar 2022 kunnen, naast de indicatoren die al eerder door het veld zijn aangeleverd nu ook de indicatoren:1, 4, 6, 8b, en 8c worden aangeleverd. Voor de indicatoren 2, 3, 4, 5, 7a, 7b, 7c en 8a zal begin 2024 nadat de resultaten van de campagne van Perined bekend zijn besloten worden  of  een verzoek tot  uitstel/ afstel aan het Zorginstituut Nederland noodzakelijk is.
  • Voor verslagjaar 2023 kunnen de indicatoren: 1, 4, 6, 8b, 8c, 9, 10,11 en 12 worden aangeleverd. Waarbij indicator 1  een aangepaste definitie heeft t.o.v. verslagjaar 2022. Ook voor de indicatoren 2, 3, 4, 5, 7a, 7b, 7c en 8a zal begin 2024 nadat de resultaten van de campagne van Perined bekend zijn besloten worden of een verzoek tot uit- afstel aan het Zorginstituut Nederland noodzakelijk is.

Lees ook

11 juli 2024
Kwaliteit

Indicatorenset IG 2024 vastgesteld

In de vergadering van de  werkgroep indicatoren integrale geboortezorg van 4 juli jl. is de indicatorenset voor het verslagjaar 2024...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...