Met Elle Struijf in gesprek over prenataal huisbezoek

30 september 2021

In het vierde deel van de web serie ‘Aan tafel met’ gaat Hilke Grootelaar in gesprek met Elle Struijf, projectleider bij het NCJ en betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. Nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, ondertekend is door de Koning en de minister van VWS en is gepubliceerd in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Naar verwachting is de ingangsdatum 1 januari 2022. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.

Momenteel biedt een aantal gemeenten al een prenataal huisbezoek door de JGZ aan. Met de wetswijziging wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 2022 moeten gaan aanbieden aan zwangeren in kwetsbare situaties. Concreet betekent de wetswijziging dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. Waarom de JGZ? De jeugdverpleegkundige kent het sociale domein en heeft de benodigde expertise om een zwangere en haar gezin in een kwetsbare situatie te begeleiden of eventueel door te verwijzen. Ook kan er zo voor de geboorte al het vertrouwen worden opgebouwd met de (aanstaande) ouders en kan er continuïteit worden geboden.

Samenwerking geboortezorg/VSV’s

Het is van belang om hier in de regio afspraken over te maken tussen de VSV’s en de JGZ en binnen de lokale coalities Kansrijke Start omdat bij alle eerste kindjes de kraamzorg altijd een intake huisbezoek aflegt en door de verloskundige het huisbezoek met name ingezet wordt op basis van signalering.

Bekijk het interview hier


Lees ook

14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...
26 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - 30 oktober - 3 november: week van Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Van 30 oktober t/m 3 november viert het actieprogramma Kansrijke Start de jubileumweek Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! In deze...
17 oktober 2023
Kansrijke Start

Webinar 'Een gezonde zwangerschap: doorbreek de vicieuze cirkel van stress, roken en kwetsbaarheid!'

Op 24 oktober organiseerden wij in samenwerking met het Trimbos instituut een webinar over stoppen met roken. Waarom is dit...