3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

21 juli 2020

De 3e voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels loopt dit actieprogramma ruim anderhalf jaar. In deze rapportage wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de voortgang van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), delen een aantal lokale coalities inspirerende voorbeelden en wordt meer verteld over het project Kansrijke Ontmoetingen van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust zich op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen geboortezorg, JGZ (jeugdgezondheidszorg) en het sociaal domein. Eén van de middelen hiervoor is een nieuw ontwikkelde interactieve kaart om het Geboortezorglandschap in beeld te brengen. Dit is een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg. Deze zal de komende tijd verder doorontwikkeld worden in relatie tot Kansrijke Start.

De voortgangsrapportage kun je hier lezen.


Lees ook

17 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK'

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten Op vrijdag 3 februari 2023 is...
16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.
10 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar CenteringZorg en Kansrijke Start

Op dinsdag 25 april organiseerden wij van 20:00 tot 21:00 uur, live vanuit de studio, het webinar CenteringZorg en Kansrijke...