3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

21 juli 2020

De 3e voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels loopt dit actieprogramma ruim anderhalf jaar. In deze rapportage wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de voortgang van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), delen een aantal lokale coalities inspirerende voorbeelden en wordt meer verteld over het project Kansrijke Ontmoetingen van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust zich op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen geboortezorg, JGZ (jeugdgezondheidszorg) en het sociaal domein. Eén van de middelen hiervoor is een nieuw ontwikkelde interactieve kaart om het Geboortezorglandschap in beeld te brengen. Dit is een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg. Deze zal de komende tijd verder doorontwikkeld worden in relatie tot Kansrijke Start.

De voortgangsrapportage kun je hier lezen.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...