3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

Overzicht
Home > nieuws > 3e Voortgangsrapportage Kansrijke Start

De 3e voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS is aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels loopt dit actieprogramma ruim anderhalf jaar. In deze rapportage wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de voortgang van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ), delen een aantal lokale coalities inspirerende voorbeelden en wordt meer verteld over het project Kansrijke Ontmoetingen van het College Perinatale Zorg (CPZ).

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust zich op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen geboortezorg, JGZ (jeugdgezondheidszorg) en het sociaal domein. Eén van de middelen hiervoor is een nieuw ontwikkelde interactieve kaart om het Geboortezorglandschap in beeld te brengen. Dit is een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg. Deze zal de komende tijd verder doorontwikkeld worden in relatie tot Kansrijke Start.

De voortgangsrapportage kun je hier lezen.