Praktijkvoorbeeld: intentieverklaring samenwerking verloskundigen en JGZ

Een voorbeeld van een intentieverklaring van de samenwerking tussen verloskundigen en de JGZ beschikbaar gesteld door Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (Consortium)